Heiligen

- Zoeken

Heilige Johannes Chrysostomus - 13 september

Heilige Johannes Chrysostomus

(° ca. 345 – † 407) 
Kerkvader
Patroon van de christelijke predikers

De heilige Johannes Chrysostomus (bijgenaamd 'Sint-Jan Guldenmond') werd geboren in Antiochië (Syrië) rond het jaar 345.

Na zijn studies leefde Johannes Chrysostomus een tijdlang als monachaal asceet. Hij werd in Antiochië tot priester gewijd. Vanaf 386 werd hij gedurende 12 jaar een bekend en begenadigd prediker. Hieraan dankt hij ook zijn bijnaam Chrysostomus (= Guldenmond).

In 398 werd hij tegen zijn zin tot bisschop van Constantinopel gewijd. Hier trad hij op als boetprediker. Zijn optreden veroorzaakte echter verzet in bepaalde kerkelijke en hofkringen. De zuiverheid van geloof en zeden ging Johannes Chrysostomus boven alles, hij joeg daarmee o.a. keizerin Eudoxia tegen zich in het harnas. In 403 werd hij op een synode schuldig bevonden aan onder andere verraad en werd verbannen.

Vanuit Armenië bleef hij corresponderen met zijn aanhangers en invloed uitoefenen. Zijn tegenstanders verkregen dat hij nog verder weg verbannen werd, naar de oostkust van de Zwarte Zee. Op weg naar dit nieuwe verbanningsoord stierf hij op 14 september 407 in Comana, op zestigjarige leeftijd.

In 438 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Constantinopel.

Johannes Chrysostomus behoort zowel in de Oosterse als de Westerse kerk tot de grote Kerkvaders. In 1568 werd hij door Pius V in de Rooms-katholieke Kerk tot Kerkleraar verheven en in 1908 door Pius X tot patroon van de christelijke predikers.

Daarnaast is de heilige Johannes Chrysostomus ook patroon van de kanselredenaars en bijenkwekers (vanwege zijn welsprekendheid, die vaak met honing wordt vergeleken) en van studenten.

Hij wordt aangeroepen tegen toevallen (een herinnering aan de genezingen tijdens de overbrenging van zijn reliekschrijn).

Afbeelding: mozaïek van de heilige Johannes Chrysostomus in de Hagia Sophia.

Weerspreuk

Blijven de zwaluwen lang,
wees dan voor de winter niet bang