Heiligen

- Zoeken

Heilige Tiburtius - 14 april

Heilige Tiburtius

(† derde eeuw)
Martelaar

Tiburtius en Valerianus waren twee jonge Romeinse edelen tijdens het bewind van keizer Alexandrus Severus. Zij waren beiden heidenen maar leidden een deugdzaam leven. Valerianus was senator en huwde de heilige Cecilia.

Volgens de Handelingen van de heilige Cecilia was Valerianus inderdaad haar echtgenoot en Tiburtius zijn broer. Na Valerianus' huwelijk met Cecilia ontdekte hij dat zij christen was en gebonden door een gelofte van kuisheid. Valerianus respecteerde Cecilia's keuze en liet zich spoedig dopen samen met Tiburtius. Samen verrichtten zij heel wat werken van barmhartigheid.

Dit kwam de prefect Almachius ter ore en hij liet Tiburtius en Valerianus arresteren. Almachius gebood hen om hun religie en hun liefdadigheidswerk af te zweren en, in plaats daarvan, een offerande te brengen aan Jupiter, wat beiden weigerden.

Tiburtius en Valerianus werden overgebracht naar de gevangenis en onder toezicht van Maximus, een Romeins soldaat, geplaatst. Tijdens hun gevangenschap wisten zij Maximus te bekeren. Hij stierf samen met hen de marteldood in Rome.

Hun graf in de catacomben van Praetextatus op de Via Appia nabij Rome was vooral in de Middeleeuwen een erg populaire bestemming.

Afbeelding: begrafenis van Valerianus en Tiburtius door Amico Aspertini, 29 mei 1504.

Weerspreuk

Op Sint-Tibertus na de noen,
worden alle velden groen.