Heiligen

- Zoeken

Heilige Johannes van het Kruis - 14 december

Heilige Johannes van het Kruis

(° 1542 - † 1591)
Kerkleraar, mysticus

De heilige Johannes van het Kruis werd geboren als Juan de Yepes op 24 juni 1542 in Avila (Spanje) als derde zoon van Gonzalo de Yepes. Zijn vader was van adellijke afkomst en huwde een onvermogende zijdeweefster, Catalina Alvarez, die hij eerder zwanger had gemaakt. Gonzalo werd hierdoor verstoten door zijn familie en overleed ongeveer twee jaar na de geboorte van Juan.

Juan leefde met zijn moeder in armoedige omstandigheden en leerde lezen noch schrijven. Uiteindelijk werd hij ziekenverzorger in een armenhuis, een taak die hij met overgave vervulde. Vanaf zijn 17de levensjaar kreeg hij dan de kans om in het plaatselijk Jezuïetencollege onderwijs te volgen en werd hij ook onderricht in de poëzie, een vaardigheid die hem later van pas zou komen.

In 1563 trad hij toe tot de orde van de Karmel in Medina del Campo. Hij studeerde intussen ook theologie en filosofie in Salamanca en werd in 1567 tot priester gewijd. Na verloop van tijd vond hij de karmelietenorde niet streng genoeg meer naar zijn smaak en overwoog hij zich aan te sluiten bij de kartuizers. Dit alles veranderde echter toen hij de heilige Teresia van Avila ontmoette en haar naaste medewerker werd. Samen werkten ze aan de hervorming van de Karmel.

In 1568 vergezelde hij Teresia naar Valladolid en leerde er de leefwijze van de 'ongeschoeiden' kennen. In dat jaar nam hij eveneens de naam 'Juan de la Cruz' (Johannes van het Kruis) aan. Het eerste klooster dat tot de 'Ongeschoeide Karmelieten' mag worden gerekend, is dat van San José in Medina del Campo. De stichting van dit klooster werd door Teresia 's nachts in het geheim voltrokken, zonder toestemming van de bisschop die zijn afkeer had laten blijken.

Juan assisteerde Teresia later nog bij diverse illegale kloosterstichtingen. In de nacht van 2 december 1577 werd hij echter met geweld weggevoerd en gedurende negen maanden opgesloten wegens ongehoorzaamheid. 

Tijdens zijn opsluiting had hij de gelegenheid om de weg naar God te overpeinzen en schreef hij gedichten. Juan bleef trouw aan de visie van Teresia en slaagde er in de zomer van 1578 in uit zijn kerker te ontsnappen. Nadat de afsplitsing van de Ongeschoeide Karmelieten officieel was ingezet, zou hij in zijn verdere leven de Heer loven in gedichten.

Juan de la Cruz stierf in de nacht van 13 op 14 december 1591 in Úbeda ten gevolge van een ontsteking aan zijn rechterbeen, hij was 49 jaar oud. Hij werd in 1726 heiligverklaard en in 1926 uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn belangrijkste werk is 'Het geestelijk Hooglied'.

Afbeelding: heilige Johannes van het Kruis door Gilles Antoine Demarteau, naar M. Taillasson, 1788.

Weerspreuk

Slaat vorst aan op de deuren en krukken,
dan pas zal de winter vlug inrukken.