Heiligen

- Zoeken

Heilige Valentinus - (Sint-Valentijn) - 14 februari

Heilige Valentinus - (Sint-Valentijn)

(† 269)
Patroon van de geliefden, verloofden en epileptici

Het martyrologium Romanum vermeldt voor deze dag twee martelaren uit de derde eeuw met de naam Valentinus (Valentijn). De ene was een priester in Rome, zijn naamgenoot was bisschop van Terni en arts. Mogelijk werden beide levensbeschrijvingen samengevoegd tot één en dezelfde persoon.

Valentinus  werd opgesloten in de gevangenis omdat hij steun verleende aan de martelaren die daar opgesloten waren. Tijdens zijn gevangenschap genas hij de dochter van de gevangenisbewaarder en schonk haar het zicht terug. Haar vader bekeerde zich terstond tot het christendom.

Valentinus werd gemarteld, geslagen en onthoofd in Rome omstreeks 269. Hij werd begraven op de Via Flaminia. Zijn relikwieën werden later overgebracht naar de kerk van de heilige Praxedes.

De heilige Valentinus werd aangeroepen bij oogkwalen, jicht, koorts en vallende ziekte. Molenaars en schippers aanroepen hem met de vraag de wind gunstig te laten waaien.

Afbeelding: de heilige Valentinus doopt de heilige Lucilla door Jacopo Bassano, ca. 1575.

Weerspreuk

Dooi op Sint-Valentijn,
doet veel water in de wijn.

Het feest van Sint-Valentijn hangt vermoedelijk samen met een voorchristelijk vruchtbaarheidsfeest ter ere van de groeikracht van de natuur in het begin van de lente, of met de oude opvatting dat de vogels omstreeks deze tijd zouden beginnen te paren.

Een Middelnederlands versje wijst hier op:

Op de dagh van Sinte-Valentine
kirren de voghelkine.

De vogels, die in de winter zolang last hebben gehad van de koude, beginnen nu op hun soortgenoten te roepen. Want omstreeks 14 februari kiezen alle vogels een partner.

Volgens een oude volkskundige kalender koos men vroeger op 14 februari 'zijn zoete lief' en was het gebruikelijk onder de jonkheden te raden, bij lot anderszins, wie ze ten huwelijk gingen krijgen. Later zou het gebruik 'lotje te trekken' een godvruchtig gebruik geworden zijn. Zo lootte men een beschermheilige voor het jaar, een gebruik dat nog lang in kloosters en begijnhoven bewaard bleef.