Heiligen

- Zoeken

Heilige Felix van Nola - 14 januari

Heilige Felix van Nola

(† 265)
Bisschop, martelaar

De heilige Felix werd geboren in Nola nabij Napels (Italië). Hij was de oudste zoon van Hermias, een inwijkeling uit Syrië. Na de dood van zijn vader verkocht Felix het merendeel van zijn goederen en schonk de opbrengst aan de armen. Vanaf dan streefde Felix enkel nog een geestelijk leven na. Hij werd door de heilige Maximus van Nola tot priester gewijd en stond hem bij in zijn werk.

Toen Maximus de bergen invluchtte om aan de christenvervolgingen van Decius te ontkomen, werd Felix gearresteerd en gemarteld omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren. 

De overlevering wil dat een engel hem bevrijdde zodat hij zijn zieke bisschop kon bijstaan. Felix en Maximus verborgen zich voor Decius' soldaten in een leegstaand gebouw. Toen zij veilig binnen waren, spon een spin naar verluid een web over de deuropening om de achtervolgers te misleiden en hen de indruk te geven dat dit gebouw reeds lange tijd niet meer betreden was. Felix en Maximus ontkwamen aan hun belagers, maar bleven zich schuilhouden tot Decius in 251 stierf.

Na Maximus' dood werd Felix tot bisschop van Nola verkozen. Hij wees dit aanbod echter af ten gunste van Quintus, een priester die slechts zeven dagen meer ervaring had dan Felix zelf.

In het laatste deel van zijn leven bewerkte Felix het deeltje overgebleven grond dat hij nog bezat als landbouwer en schonk het meeste van de opbrengst weg aan lieden die nog armer waren dan hij. Hoewel Felix een natuurlijke dood stierf rond 265, staat hij toch geboekstaafd als martelaar, vanwege de vele martelingen en ontberingen die hij onderging tijdens zijn periode van opsluiting.

De heilige Felix van Nola wordt o.a. aangeroepen tegen meineed.

Afbeelding: 'de heilige Felix komt de heilige Maximus te hulp', door Giovanni da San Giovanni, 1636.

Weerspreuk

Als de louwmaand mistig is,
wordt de lentemaand heel fris.