Heiligen

- Zoeken

Heilige Libertus van Sint Truiden - 14 juli

Heilige Libertus

(† 783)
Monnik, martelaar

De echtgenote van Adon, graaf van Mechelen, kon aanvankelijk geen kinderen krijgen. Door de vurige smeekbeden die zij aan de Heilige Rumoldus (Rombout) richtte, geraakte zij echter toch zwanger.

Spoedig werd hun zoon geboren in Mechelen (België). Hij werd gedoopt door de Heilige Rombout en ontving van hem de naam Libert (Lisbert).

Als kind viel Libert in een rivier en verdronk; na drie dagen ontwaakte hij echter uit de dood door de tussenkomst en het gebed van de heilige Rombout.

De verdere opvoeding van Libert werd toevertrouwd aan de heilige Rombout, die hem onder zijn hoede nam in de abdij van Ormes. Later nam Libert de leiding van de abdij op zich.

Tijdens de invallen van de Noormannen zocht Libert zijn toevlucht in de benedictijner abdij van Sint-Truiden. De Noormannen drongen echter ook tot daar door en troffen Libert op een ochtend in de kerk op zijn knieën aan, verzonken in gebed. Zij brachten hem op gewelddadige wijze voor het altaar om het leven. Libert werd op dezelfde plaats begraven.

Latere invasies van de Noormannen legden ook de kerk en het klooster in de as.

Op 14 juli 1169 werd het graf van de heilige Libert opnieuw ontdekt tijdens het uitgraven van de fundamenten voor een nieuw gebouw op dezelfde site.

De kostbare relikwieën werden ingesloten in een schrijn en werden jaarlijks op 14 juli in Sint-Truiden vereerd. Delen van de relieken van de heilige Libert werden in 1631 overgebracht naar Mechelen en worden sindsdien vereerd in de Sint-Romboutskerk.

Afbeelding: Doop van de heilige Libertus door Colijn de Coter, (1490).

Weerspreuk

Libertus, heldere zonneschijn,
met witte wolkjes dun en fijn,
doet zeggen wijd en zijd:
de sneeuw zal vallen voor wintertijd