Heiligen

- Zoeken

Heilige Matilda van Saksen - 14 maart

Heilige Matilda van Saksen

(° 895 - † 968)
Koningin, abdis

De heilige Matilda (Mathilde) van Saksen (of van Ringelheim, waarvan zij gravin was) werd in 895 geboren in Engern, in de Duitse deelstaat Westfalen. Zij was de dochter van graaf Dietrich van Westfalen en Reinhildis (Reginhilde) van Denemarken. Matilda werd opgevoed door haar grootmoeder Maude, de abdis van Erfurt.

In 913 verliet Matilda de abdij en huwde koning Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar. Zij was zijn tweede echtgenote en werd de moeder van vijf kinderen: Otto, keizer van het Heilige Roomse Rijk; Hendrik, hertog van Beieren; de heilige Bruno de Grote, aartsbisschop van Keulen; Gerberga van Saksen, die huwde met Lodewijk IV en van Hedwig, die de moeder werd van Hugo Capet.

Matilda stichtte diverse benedictijnse abdijen en werd alom geprezen vanwege haar generositeit. Zij onderwees ongeletterden, troostte zieken en bezocht gevangenen, vaak in vermomming. 

Na de dood van haar echtgenoot in 936 werd Matilda door haar zoon Otto valselijk beschuldigd van financiële mispraktijken en verbannen naar een klooster. Ze zou de koninklijke schatkist zonder toestemming gebruikt hebben voor kloosterstichtingen en goede werken. Door de bemiddeling van haar schoondochter Edith van Wessex mocht zij na enige tijd echter terugkeren aan het hof. 

Matilda stichtte daarna nog enkele kloosters en abdijen. Ze was ook lekenabdis van de door de heilige Ida van Nijvel gestichtte abdij van Nijvel. Ze overleed op 14 maart 968 in de door haar gestichtte abdij van Quedlinburg waar ze aan de zijde van haar echtgenoot begraven werd. 

De heilige Matilda is de patrones van o.a. lieden die valselijk beschuldigd worden, weduwen en tweede huwelijken.

Afbeelding: de heilige Matilda door Francisco de Zurbaran, 17de eeuw.

Weerspreuk

De eerste donder bromt,
als Sint-Mathilde komt.

Sint-Mathilde komt uit de boeken,
met hagelstenen bakt zij koeken.