Heiligen

- Zoeken

Heilige Bonifatius van Tarsus - 14 mei

Heilige Bonifatius van Tarsus

(† ca. 307)
Martelaar

De heilige Bonifatius was een slaaf (andere bronnen vermelden dat hij een Romeins burger was) die in zonde samenleefde met een rijke jonge Romeinse vrouw genaamd Aglae. Aglae vernam dat eenieder die relieken van de heilige martelaren in huis bewaart en hen vereert, grote hulp krijgt bij het verkrijgen van verlossing. Ze stuurde Bonifatius vervolgens als boetedoening van Rome naar Tarsus in Cilicië (hedendaags Turkije) waar hevige christenvervolgingen woedden, en vroeg hem om relieken van een christelijke martelaar mee terug te brengen. Deze zou dan voor hen fungeren als een gids en beschermer.

Bonifatius vertrok samen met enkele reisgenoten maar nam zijn heilige missie niet erg ernstig. Gaandeweg rees bij hem echter het besef dat hij niet waardig was om de lichamen van de martelaren aan te raken. 

Aangekomen in Tarsus begaf Bonifatius zich naar het marktplein, waar men christenen martelde. Hij was getuige van de beestachtige martelingen die de heilige martelaren ondergingen en zag hoe hun gezichten straalden bij het aanschouwen van de genade van de Heer. Bonifatius werd diep bewogen door hun moed. Hij omhelsde hen en kuste hun voeten, en vroeg hen om te bidden dat ook hij waardig bevonden zou worden om samen met hen te lijden.

De rechter vroeg Bonifatius vervolgens wie hij was. Hij antwoordde: 'Ik ben een christen' en hij weigerde toen om offers te brengen aan de afgoden. De heilige Bonifatius werd vervolgens ter dood veroordeeld door onthoofding met het zwaard. Zijn metgezellen vonden zijn ontzielde lichaam twee dagen later. Nadat ze de resten van de martelaar hadden vrijgekocht, brachten ze hem terug naar Rome.

Aan de vooravond van hun aankomst verscheen een engel aan Aglae in haar slaap en zei haar zich voor te bereiden om haar vroegere slaaf te ontvangen, nu de broeder en mededienstknecht van de engelen. Aglae riep de geestelijkheid bijeen en ze ontving de heilige relikwieën met grote eerbied. Toen liet ze een kerk bouwen op de plaats van zijn graf en wijdde die aan de heilige martelaar. Bij zijn schrijn vonden al gauw tal van wonderen plaats. Nadat Aglae vijftien jaar lang in berouw had geleefd en ze al haar rijkdom aan de armen had uitgedeeld, ontsliep ze in de genade van de Heer. Ze werd begraven aan de zijde van de heilige Bonifatius. 

De relieken van de heilige Bonifatius van Tarsus bevinden zich op de Aventijnse heuvel in Rome, in de kerk van de heiligen Alexis en Bonifatius. 

Afbeelding: de heilige Bonifatius van Tarsus, icoon.

Heilige Bonifatius van Ferentino 
(† 6de eeuw)

De heilige Bonifatius (Bonifaas) van Ferentino leefde tijdens het bewind van de Romeinse keizer Justinus. Hij was in de zesde eeuw bisschop van het Toscaanse Ferentino (Italië).

We kennen hem vooral uit de geschriften van de heilige Gregorius de Grote.

De heilige Bonifatius van Ferentino is de patroonheilige van de alcoholici.

Weerspreuk

Voor nachtvorst is men niet beschermd,
tot Bonifatius zich over ons ontfermt.

Geen rijmpke na Servaas,
geen vlokje na Bonifaas.

De laatste vriezeman van 't jaar,
is Sinte Bonifaas voorwaar.