Heiligen

- Zoeken

Heilige Alberik van Utrecht - 14 november

Heilige Alberik van Utrecht

(† 784)
Bisschop

De heilige Alberik stamde uit het koninklijke geslacht der Karolingers en werd vermoedelijk in Friesland geboren. Nadat hij eerst benedictijnermonnik en prior in Keulen werd, volgde hij in 777 zijn oom Gregorius op als tweede bisschop van Utrecht. Hij zou deze functie bekleden tot aan zijn dood in 784. 

Alberik onderhield vriendschappelijke contacten met de monnik Alcuinus van York, leermeester van Karel de Grote en een prominente figuur van de Karolingische renaissance, en was zelf ook raadsman van Karel de Grote. Hij gaf de heilige Ludgerus de opdracht om de kerk van heilige Lebuinus herop te bouwen, deze was inmiddels verwoest door de Saksen.  

Alberik I verrichtte succesvol missionariswerk in Friesland, waarbij hij desondanks de dood vond. Hij werd volgens de overlevering in de benedictijnerabdij van Susteren in Nederlands Limburg begraven, waar nog altijd relieken van hem bewaard worden.

Afbeelding: de heiligen Gregorius en Alberik, met in hun midden abdis Imago van Loon van de abdij van Susteren, evangelarium, 11de eeuw.

Weerspreuk

Als in november het water stijgt,
in de winter gij 't nog vaker krijgt