Heiligen

- Zoeken

Heilige Callistus I - 14 oktober

Heilige Calixtus I

(† 222)
Paus, martelaar

De heilige Callistus (ook Calistus of Callixtus genaamd) de Eerste was de zestiende paus van de Rooms-katholieke Kerk. Zijn pontificaat duurde van 217 tot 222. Hij werd geboren als zoon van slaven - waarschijnlijk van Griekse oorsprong - in de Romeinse stadswijk Trastevere.

Hij was een tijdgenoot van de heilige Hippolytus die over hem wist te vertellen dat Callistus als jonge slaaf door zijn meester belast werd met het toezicht houden op een bank en de daarmee gepaard gaande transacties. Callistus verloor echter het geld dat hem door andere christenen toevertrouwd was en vluchtte uit Rome.

Hij werd op een schip gevangengenomen en om de slavernij te ontvluchten, sprong hij van boord. Callistus werd gered en naar zijn meester teruggebracht. Die liet hem gaan, in de hoop dat hij iets van het verloren gegane kapitaal zou kunnen recupereren. Callistus werd echter opnieuw gearresteerd nadat het in de synagoge tot een handgemeen gekomen was met Joodse financierders.

Ditmaal werd hij naar de mijnen van Sardinië gestuurd. Uiteindelijk liet men hem vrij, na de tussenkomst van Marcia, een minnares van keizer Commodus.

Zijn gezondheid was door het werk in de mijnen zo geschaad, dat men hem naar Antium stuurde om te recupereren. Daar leefde hij van een rente die hem door door paus Viktor I uitgekeerd werd.

Viktor I werd na zijn dood opgevolgd door Zefyrinus - de voorganger van Callistus. Deze vertrouwde de vrijgekochte slaaf Callistus de zorg voor de pauselijke begraafplaats aan de Via Appia toe en wijdde hem tot diaken. Wanneer ook Zefyrinus overleden is, volgde Callistus hem op als paus. 

Callistus was zelf door het leven getekend en voerde als paus het principe van de aflaat in: het geven van de mogelijkheid tot het vergeven van alle zonden na een publieke boetedoening. Ook het huwelijk tussen dames van stand en slaven werd geldig verklaard. 
Hippolytus, die zelf pauselijke ambities had, was het hier roerend mee oneens en dit voorval leidde tot een schisma, waarbij Hippolytus door bevriende bisschoppen tot tegenpaus verkozen werd.

Paus Callistus I stierf mogelijk in 222 als martelaar tijdens een volksopstand. Volgens de overlevering werd hij in een bronput nabij Trastevere geworpen. Hij werd op het kerkhof van Calepodius - het eerste christelijke kerkhof in zijn soort - langs de Aureliusweg begraven.

Zijn relikwieën werden in de 9de eeuw o.a. naar Cysoing bij Doornik gebracht. 
Callistus wordt meestal met een rood gewaad, een tiara en een molensteen om zijn hals voorgesteld. In zijn nabijheid is vaak een bron.

Afbeelding: detail van een mozaiek in de kerk van Santa Maria in Trastevere. Links zien we paus Innocentius II afgebeeld, in het midden de heilige Laurentius en rechts de heilige Callistus, ca. 1140–43.

Weerspreuk

Wordt Calistus warme wind gewaar,
dan wordt de wind een droge twijfelaar.