Heiligen

- Zoeken

Maria Tenhemelopneming - 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

Tenhemelopneming van Maria
Kerkelijk hoogfeest sedert de 7de eeuw

Op 15 augustus wordt de Hemelvaart van Maria, ofwel de opname van Maria in de hemel - met lichaam en ziel - herdacht. In het Rooms-katholicisme is dit tevens een hoogfeest en het wordt steeds op 15 augustus gevierd.

In de volksmond spreekt men van Maria Hemelvaart, maar deze term is in feite niet correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg maar door God in de hemel werd opgenomen.

Over haar overlijden en opname in de hemel zijn verschillende verhalen in omloop die echter niet door de Bijbel onderbouwd worden. In het Nieuwe Testament staat overigens nergens vermeld dat Maria in de hemel opgenomen is.

Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Efeze.
Aanvankelijk heette deze feestdag 'Dormitio Mariae': Ontslaping van Maria.

Na het concilie van Efeze in 431 kreeg Maria de titel Moeder van God (Theotokos). Vanaf dan kende de Mariaverering een sterke opgang, er ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd zoals bv. 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'.

Rome nam het feest van Maria Tenhemelopneming over in de 7de eeuw. Vanaf de 8ste eeuw werd de term 'Tenhemelopneming van Maria' gebruikt.

In Antwerpen en omgeving, wordt op 15 augustus tevens Moederdag gevierd.

Andere feestdagen ter ere van Maria zijn:

Maria Boodschap (25 maart)
Maria Geboorte (8 september)
Maria Presentatie (21 november)
Maria Visitatie (voorheen 2 juli, nu op de laatste dag van mei)

Afbeelding: de Tenhemelopneming van de heilige Maagd Maria door Michel Sittow, ca. 1500.

Weerspreuken

Met Maria Hemelvaart
keert het weer zijn staart

Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen,
dan zal de herfst voortreffelijk wezen

Ooit wijdde men op Maria Hemelvaart of 'Halfoogst' bloemen en kruiden in onze kerken. Men legde deze bloemen en kruidwissen op de kermistafel van Halfoogst en bewaarde de kruiden tegen gevaar en ongeluk. De hiervoor gebruikte kruiden hadden vaak een antiseptische werking en hielpen de lucht te reinigen en zo ziekten buiten de deur te houden.

In oude volkskalenders heette Halfoogst dikwijls 'Onze-Lieve-Vrouw-Kruidwijding'. Aan die zegening ligt de volgende legende ten grondslag: bij Maria's Hemelvaart wordt haar lege graf als een besloten hof vol geurende bloemen en kruiden omschreven.

Samenstelling van een kruidwis: Alant, Leverkruid, Valeriaan, Bijvoet, Citroenkruid, Alsem, Walstro en Boerenwormkruid, samengebonden met Bitterzoetstengels.

Al deze kruiden dienen geplukt te worden bij zonsopgang op de dag voor Maria Hemelvaart.