Heiligen

- Zoeken

Hadewijch van Brabant - 15 december

Hadewijch van Brabant

(° ca. 1220 - † 1248)
Mystieke dichteres, begijn

Hadewijch was een dertiende eeuwse mystica en werd vermoedelijk rond 1220 geboren. Ze werd meestal Hadewijch van Antwerpen genoemd, hoewel ze ook bekend stond als Hadewijch van Brabant en Hadewijch van Brussel. Waarschijnlijk was zij niet van Antwerpen zelf afkomstig maar uit het toenmalige hertogdom Brabant. 

Over het leven van Hadewijch is niet veel bekend, alleen informatie die kan worden afgeleid uit haar brieven en geschriften. Uit haar werken blijkt dat zij een gedegen scholing genoten had en vermoedelijk van adellijke afkomst was. Ook werd zij reeds op jonge leeftijd gegrepen door visioenen die zij onder woorden trachtte te brengen in haar brieven en gedichten. Deze brieven waren meestal gericht aan een gemeenschap van begijnen waartoe Hadewijch waarschijnlijk ooit behoorde en waarin ze een bepaalde positie bekleed had. 

In Vlaanderen was zij de belangrijkste vertegenwoordigster van de 'minnemystiek'. Ze drukte haar liefde voor Christus uit in hoofse bewoordingen, vormgegeven in talloze brieven en gedichten waarin de ziel haar 'minne', d.w.z. het liefhebben en begeren, geheel en al op God richt. 

Hadewijch van Brabant wordt nog steeds beschouwd als één van de invloedrijkste personages uit literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in de dertiende eeuw. Ze schreef haar gedichten namelijk in de volkstaal van het hertogdom Brabant, het Diets. Men is het tegenwoordig over eens dat de zalige Jan van Ruusbroec werd beïnvloed door haar werk.

Hadewijch overleed vermoedelijk in 1248, maar ook 1260 wordt weleens vermeld als sterfjaar. Anders dan de zalige Jan van Ruusbroec werd Hadewijch nooit zalig- of heiligverklaard. Toch neemt ze een prominente plaats in op de heiligenkalender.

Afbeelding: beeltenis van Hadewijch op de kaft van haar werk 'Strofische gedichten', uitgegeven in 1961.

Weerspreuk

Vloeit in december nog het sap uit de berk,
de winter wordt dan wis niet sterk.