Heiligen

- Zoeken

Heilige Aposteldeling / Heilige Johannes Bonaventura - 15 juli

Aposteldeling

Heilige Aposteldeling

Een handschrift uit de 15de eeuw vermeldt op deze dag 'd'Apostolen scheiden', ofwel de ‘Aposteldeling’.

Op de heilige Aposteldeling wordt volgens de overlevering het uiteengaan van de Twaalf Apostelen herdacht. 'Zevenbroedersdag' (zie weerspreuk) verwijst dan weer naar 27 juli.

Nadat zij van elkaar afscheid hadden genomen, vertrokken de Apostelen in de vier windstreken om het Evangelie over de hele wereld te verkondigen. Traditioneel werden daarbij de volgende evangelielezingen aangehaald: Marcus 16, 15 en Mattheus 28, 19-20.

En Hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend'. (Mc 16, 15)

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mt 28, 19-20)

Heilige Johannes Bonaventura
(° 1221 - † 1274)
Kardinaal, Kerkleraar
Patroon van Lyon en van de theologen

Heilige Johannes Bonaventura

De heilige Johannes Bonaventura werd in 1221 geboren in Toscanië (Italië) als Giovanni di Fidanza. Hij verkreeg de naam 'Bonaventura' - wat verwijst naar een goed of gunstig lot - door de heilige Franciscus.

Toen Johannes als kind namelijk eens ernstig ziek was, riep zijn moeder de hulp van de heilige Franciscus in en smeekte hem voor haar zoon te bidden. Toen de knaap door bemiddeling van de heilige genas, voorzag deze voor hem een grote toekomst en riep spontaan 'O Buona ventura!' uit.

Johannes Bonaventura trad op 22-jarige leeftijd toe tot de Franciscaanse Orde en vertrok na het afleggen van zijn geloften naar Parijs om er zijn studie af te maken.

In Parijs geraakte hij bevriend met de Heilige Thomas van Aquino en met de heilige koning Louis.

Reeds op 35-jarige leeftijd werd hij verkozen tot algemeen overste van de Franciscaanse Orde. Zijn aanstelling was van grote betekenis voor de orde en Johannes Bonaventura werd vaak de tweede stichter van de Franciscaanse Orde genoemd.

Hij stelde het leven van de Heilige Franciscus van Assisi, de stichter van de Franciscaanse Orde, te boek en bemiddelde bij de overbrenging van de relieken van de Heilige Antonius van Padua.

Paus Clemens IV benoemde hem tegen zijn wil tot aartsbisschop; later werd hij kardinaal en bisschop van Albano.

De heilige Johannes Bonaventura stierf op 15 juli 1274 toen hij het Tweede Concilie van Lyon assisteerde. Hij werd door paus Sixtus IV op 14 april 1482 heilig verklaard. In 1588 werd hij tot Kerkleraar verheven; zijn bijnaam luidt 'Doctor Seraphicus', wat 'de serafijnse kerkleraar' betekent.

Afbeelding: Het gebed van de heilige Bonaventura aangaande de verkiezing van de nieuwe paus door Francisco de Zurbarán (1628 - 1629).

Weerspreuk

Goed weer op Aposteldeling,
geeft mooi weer tot op Zevenbroedersdag