Heiligen

- Zoeken

Heilige Leopold - 15 november

Heilige Leopold

(°1073 - † 1136)
Markgraaf
kloosterstichter
Patroon van Oostenrijk

De heilige Leopold, bijgenaamd 'de Vrome', was de zoon van markgraaf Leopold II. Hij werd geboren in Oostenrijk en opgevoed door de bisschop van Passau. Na de dood van zijn vader op 12 oktober 1095 volgde hij hem op als markgraaf.

Na een eerste huwelijk in 1103, huwde hij in 1106 met Agnes van Waiblingen en verwekte maar liefst 12 kinderen. Twee daarvan zouden later bisschop worden.

Leopold hield zich, zoals het een vroom man past, ver van politieke intriges en breidde zijn territorium slechts uit door het sluiten van weloverwogen huwelijksverbintenissen. Hij stichtte tijdens zijn bewind als markgraaf diverse kloosters en abdijen, waaronder de augustijnerabdij in Klosterneuburg. Daar vond hij, na zijn overlijden in 1136, een laatste rustplaats.

Hij werd in 1485 door Paus Innocentius VIII heiligverklaard en bijna twee eeuwen later tot patroonheilige van Oostenrijk uitgeroepen. Hij is verder de patroon van de grote gezinnen en stiefouders en wordt aanroepen tegen kindersterfte.

Afbeelding: de heilige Leopold van Oostenrijk door Anton Cebej, 1765.

Weerspreuk

Leopoldus die goed weder vindt,
blijft dat dagen goed gezind

Sint-Machuit
doet het zaaikleed uit