Heiligen

- Zoeken

Onze Lieve Vrouw van Smarten - 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

Daags na het feest van de Kruisverheffing gedenkt de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria.

De gedachtenis van de zeven smarten van Maria vindt zijn oorsprong in de vijftiende eeuw, ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van het rozenkransgebed, en is vermoedelijk gebaseerd op de gewijde afbeeldingen van de Heilige Week. Hoewel de verering van Maria als Moeder van Smarten zich in de middeleeuwen heeft ontwikkeld, werd deze vorm van Mariadevotie pas in 1814 door paus Pius VII als gedachtenis voor de hele Kerk ingesteld.

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten is verbonden met het lijden van Jezus waardoor het moederschap van Maria een universele dimensie krijgt. In de iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden. Soms is haar hart zichtbaar. In Vlaanderen is zij ook bekend als Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.

Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Moeder van de Messias worden had echter een grote prijs en net als Jezus is Maria het lijden niet bespaard gebleven. Aan Maria was door de oude Simeon verteld dat een zwaard haar hart zou doorboren. Gedreven door de Heilige Geest beschrijft hij haar het lijden dat haar Kind zal moeten ondergaan en het zwaard der smarten dat haar eigen ziel zal doorboren: 

'Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: "Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen." '   Lc 2, 34-35

Door dit lijden werd Maria een vrouw van liefde en in haar smarten kunnen wij ons eigen verdriet herkennen en in ons gebed toevlucht nemen tot Maria. Wij kunnen haar al onze zorgen toevertrouwen en haar vragen om door ons lijden te groeien in liefde en geloof.

Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:

De gedachtenis van Maria als Moeder van Smarten (Mater Dolorosa) omvat de zeven smarten van Maria: 

1. Simeons voorspelling in de tempel
2. De vlucht naar Egypte
3. Het achterblijven van Jezus in de tempel
4. De ontmoeting van Jezus en Maria op weg naar de Calvarieberg
5. De dood van Jezus aan het kruis
6. De afneming Jezus' lichaam van het kruis
7. De begrafenis van Jezus

Afbeelding: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten door Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, 17de eeuw.

Weerspreuk

Sint-Katrien heeft de winter onder haar kiel.