Heiligen

- Zoeken

Heilige Drogo van Gistel - 16 april

Heilige Drogo

(° 1105 - † 1186)
Patroon van de koffie

De heilige Drogo, ook genaamd Dreux, Drugo of Druon, was een telg uit een Vlaams adellijk geslacht. Toen Drogo op tienjarige leeftijd vernam dat zijn moeder stierf in het kraambed, was hij niet bij machte om dit te verwerken en achtte zich verantwoordelijk voor haar dood.

In zijn latere leven stelde Drogo zichzelf bloot aan extreme boetedoeningen, mogelijk als gevolg van het traumatische schuldgevoel uit zijn jeugd.

Toen hij een tiener was stierf ook zijn vader. Op achttienjarige leeftijd ontdeed hij zichzelf van alle bezittingen en werd een boeteling en pelgrim. Hij ondernam een negental pelgrimages naar Rome. In het Franse Sebourg werkte hij gedurende zes jaar als herder, o.m. voor Elizabeth de la Haire.

Drogo werd vereerd omwille van zijn heiligheid; hij bezat o.a. ook het vermogen van bilocatie: ooggetuigen zagen hoe hij op het land werkte en tegelijk de H. Mis bijwoonde.

Tijdens één van zijn pelgrimages werd Drogo getroffen door een onzichtbare lichamelijke aandoening waardoor hij ernstig misvormd geraakte. Hij trok zich vervolgens gedurende veertig jaar terug als heremiet in Sebourg, enkel levend op een dieet van gerst, water en de H. Eucharistie. Hij stierf omstreeks 1186 in Sebourg.
 
De heilige Drogo is de patroonheilige van o.a. lichamelijke aandoeningen, gebroken botten, doofheid, domheid, galstenen, hernia's, geestelijke aandoeningen, stomheid, vee, koffie, koffiehuis-uitbaters, vroedvrouwen, wezen, schapen, herders, zieken en onattractieve lieden.

Hij wordt meestal afgebeeld als benedictijn met een schaap.

Afbeelding: de heilige Drogo, beeld in de kerk van Saint-Druon de Sebourg (Frankrijk).

Weerspreuk

Bloeit in april het eerst de kastanjeboom,
de andere volgen dan met schroom.