Heiligen

- Zoeken

Heilige Onesimus - 16 februari

Heilige Onesimus

(† 90)
Discipel van de heilige apostel Paulus

De heilige Onesimus was de slaaf van de heilige Philemon en de heilige Apphia in Kolosse. Hij bestal zijn meester en vluchtte naar Rome waar hij in aanraking kwam met de heilige apostel Paulus.

Paulus ontmoette Onesimus in een Romeinse gevangenis, waar deze laatste opgesloten zat. Hij doopte de slaaf en behandelde hem als zijn eigen zoon. Hierdoor zag Onesimus zijn zonden in, die hij tegenover zijn meester beging. 

Paulus stuurde Onesimus terug naar Filemon met een brief waarin hij Filemon vraagt om Onesimus te aanvaarden en te verwelkomen; niet langer als slaaf, maar als een dierbare, een broeder. Als mede-christen. Paulus schreef: 'En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening.' (Fil 1, 18)

Uiteindelijk stemde Filemon met deze voorwaarden in en schonk hij Onesimus de vrijheid.

Onesimus wordt vaak verward met de gelijknamige bisschop van Efeze, die in Rome de marteldood door steniging stierf.

Afbeelding: icoon van de heilige Onesimus.

Weerspreuk

Als het sneeuwt op Onesimusdag,
een slechte oogst men verwachten mag.