Heiligen

- Zoeken

Heilige Marcellus - 16 januari

Heilige Marcellus

(† 309)
Paus, martelaar
Patroon van de stalknechten

De heilige Marcellus leefde in de turbulente periode van de christenvervolgingen onder Diocletianus. Deze vervolgingen - waaraan pas een einde kwam in 313 onder keizer Constantijn - hadden de Kerk zodanig ontwricht dat er gedurende een periode van één jaar zelfs geen paus meer was.

In mei van 308 werd Marcellus I de dertigste paus van de Rooms-katholieke Kerk. Het aantal geestelijken was letterlijk gedecimeerd en Marcellus moest in zijn pontificaat de zware taak van het herorganiseren van de Kerk het hoofd bieden. Onder zijn pontificaat werd o.a. het celibaat ingevoerd.

Eén van de besluiten die Marcellus I nam was het zwaar straffen van degenen die hun geloof afgevallen waren onder de christenvervolgingen van de jaren daarvoor. Toen hij de Lapsi, een groep van afvallige gelovigen met enige politieke invloed, weigerde terug op te nemen in de gemeenschap van de Kerk leidde dit tot politieke onrust, waarna keizer Maxentius Marcellus in 308 uit Rome verbande. De legende wil dat hij verplicht tewerkgesteld werd als knecht in de keizerlijke stallen.

Marcellus stierf in 309, nog steeds onder het Maxentius' bewind. Hij wordt beschouwd als martelaar, omdat de omstandigheden waarin hij tewerkgesteld werd zijn dood tot gevolg hadden. Zijn relieken werden overgebracht naar de San Marcello al Corso kerk in Rome. Hij wordt meestal afgebeeld in een stal of met een ezel of paard aan zijn zijde.

Bij de eerste 'Sint-Marcellusvloed', op de naamdag van de heilige Marcellus, in 1219 werden grote delen van Noord-Nederland en het Zuiderzeegebied overstroomd.

Afbeelding: de heilige Marcellus I, auteur onbekend, schilderij in de église St-Marcel in Prémery (Frankrijk), 1700.

Weerspreuk

Het weer op Sint-Marcellusdag,
voorspelt wat men in september verwachten mag.