Heiligen

- Zoeken

Heilige Aurelianus van Lyon - 16 juni

Heilige Aurelianus

(° ca. 523 - † 551)
Aartsbisschop
Primaat van de Galliërs

De heilige Aurelianus werd vermoedelijk omstreeks 523 geboren in Lyon (Frankrijk). Zijn vader was bisschop van Lyon en vertrouwenspersoon van koning Childebert I.

Aurelianus - bijgenaamd 'de zondaar' - werd in 546 bisschop van Arles, waar hij een klooster voor monniken en monialen stichtte. Hij bracht vele relieken met zich mee, waaronder een stukje van het Ware Kruis. De Regel die Aurelianus uitvaardigde voor de kloosters in zijn bisdom, schreef in het bijzonder de devotie aan de heiligen en martelaren voor.

Paus Vigilius benoemde hem tot pauselijk vicaris van Gallië (Frankrijk). Aurelianus was eveneens aanwezig en assisteerde tijdens het Concilie van Orléans in 549. Hij verwees naar zichzelf als 'Aurelianus de zondaar'

Op 16 juni 551 overleed Aurelianus in Lyon. Hij werd begraven in de kapel van de heilige Nizier in Lyon.

Weerspreuk

Regent het op Sint-Aureliaan,
dan is het hooi naar de vaan.