Heiligen

- Zoeken

Heilige Gallus - 16 oktober

Sint Gallus

(° ca. 550 - † 16 oktober 640)
Missionaris, monnik

Gallus (Latijn voor 'Kelt') is de naam die de Galliërs hebben gegeven aan de Ierse monnik Caillech. Volgens de overlevering werd hij door zijn adellijke ouders naar het klooster van Bangor in Ierland gestuurd om er opgeleid te worden. Hij werd door de heilige Columbanus tot priester gewijd en vergezelde hem - samen met elf andere gezellen omstreeks 590 naar het Europese vasteland om bij de heidense volken het evangelie te brengen.

In 610 kwamen de missionarissen aan bij de Franken en Alemannen. Gallus verspreidde het evangelie vooral in de streek rond het Bodenmeer (Duitsland) en gebruikte daarbij soms onorthodoxe methoden, zoals godenbeeldjes in het meer werpen en het in brand steken van heidense heiligdommen. Telkens haalden Columbanus en zijn gezellen de woede van de bevolking op de hals en moesten zij vluchten.

Op een bepaald moment weigerde Gallus om Columbanus nog verder te volgen, mogelijk omdat hij al te oud en te ziek was. Columbanus verbood Gallus om nog langer de H. Mis op te dragen zolang Columbanus nog in leven was. Gallus gehoorzaamde zijn meester en bleef alleen achter in een kluizenaarswoning bij de Bodensee. Hier wou hij zijn laatste levensjaren slijten geheel toegewijd aan God.

In november van 615 kreeg Gallus een visioen waarin hij vernam dat Columbanus niet meer onder de levenden was. Vanaf die dag droeg Gallus voor het eerst opnieuw de H. Mis op. De eerste H. Mis droeg hij op aan het zielenheil van zijn oude leermeester. Ook stuurde hij een bode om navraag te doen naar het overlijden van Columbanus. Na enkele maanden keerde de bode terug met de tijding dat Columbanus inderdaad overleden was. Hij bracht zelf diens staf mee, Columbanus had hem aan zijn leerling Gallus nagelaten.

Op hoge leeftijd predikte Gallus nog in Arbon, waar hij op 16 oktober van het jaar 640 overleed. Ongeveer een eeuw na de dood van de heilige Gallus, stichtte Othmar een benedictijnerklooster op de plaats van Gallus' graf. Sedertdien is de Abdij van Sankt-Gallen een bedevaartsoord.

Afbeelding: de heilige Gallus, muurschildering in het schip van de St. Venantiuskerk in Pfärrenbach (Duitsland).

Weerspreuk

Met Sint-Gal,
blijft de koe op stal.

Winterappels

Omdat het gras in deze tijd van het jaar praktisch niet meer groeit, kunnen de koeien buiten niet meer grazen.
 
Voor de tuinders is 16 oktober een geschikte dag om de rozelaars en andere bloemenstruiken te verplanten. 

Dit is tevens de laatste dag waarop de winterappelen mogen geplukt worden. De appels hebben nu voldoende invloed gehad van de oktoberwind en zullen bijgevolg goed bewaren. Vroeger deed men dat zo: men legde op zolder een stuk papier en legde de winterappelen daarop. De appelen mochten elkaar niet raken want dan werden ze rot.