Heiligen

- Zoeken

Heilige Wivina van Brabant - 17 december

Heilige Wivina van Brabant

(° 1103 - † 1170)
Kluizenares, kloosterstichtster

De heilige Wivina (of Vivina) werd vermoedelijk in 1103 geboren in het Franse Oisy. Zij wilde haar leven in dienst van God stellen en ontvluchtte samen met haar vriendin Emwara het ouderlijk huis. Beiden leefden aanvankelijk als kluizenares op een landgoed nabij Brussel. 

Omstreeks 1130 bracht Wivina een bezoek aan Godfried I met de Baard, hertog van Brabant, en verzocht hem om een plaats waar zij God kon dienen. Godfried schonk Wivina het goed 'Bigardus' (Groot-Bijgaarden), waar zij met zijn instemming een klooster stichtte. Wivina werd de eerste abdis van dit klooster en voerde er spoedig de Regel van Benedictus in. 

Volgens haar hagiografie bracht zij ooit een uitgedoofde kaars op mirakuleuze wijze opnieuw aan het branden. Dit dient eerder allegorisch begrepen te worden, in de zin van het christelijke geloof 'brandende' te houden. Niet toevallig vinden we Wivina - net als die andere 'lichtheilige' Lucia - terug op de heiligenkalender tijdens de typische donkere dagen vóór Kerstmis. Haar credo was: 'Crescas, nec decrescas' wat wil zeggen: 'Groei, geef het nooit op'.

De heilige Wivina is nog steeds één van de meest vereerde heiligen in België. Reeds zeven jaar na haar dood werd zij heilig verklaard; haar graf werd een druk bezocht bedevaartsoord. In de Sint-Egidiuskerk van Groot-Bijgaarden kan men een mooi beeld en de reliekschrijn van de heilige Wivina bezoeken. Andere relieken kwamen na de sluiting van haar klooster in 1794, onder invloed van de Franse Revolutie, in de Brusselse Zavelkerk terecht en in het Waals-Brabantse Orbais (Oorbeek) nabij Perwez.

De heilige Wivina van Brabant wordt aangeroepen tegen ziekten van de halsstreek, keelpijn, borstvliesontsteking (in de volksmond ook 'pleuris' genoemd), koorts en mond- en klauwzeer. Haar attribuut is een kaars.

Een oud versje met betrekking op Wivina vermeldt het volgende:

'Die is met quade keel ofte rooden loop bevangen,
kan bij Wivina ook gewenschten troost ontfangen.
Maar die van d'heilige
de voorspraek vraegt in pijn,
ziet dat g'haar deugden volgt:
haert hulp sal seker zijn!'

We vinden een variant van dit versje overigens ook terug op een bedevaartprentje van de heilige Lucia.

Afbeelding: heilige Wivina van Brabant, schilderij in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel.

Weerspreuk

Als met Sint-Wivina de muggen zwermen,
zal men in maart de oren kunnen wermen.