Heiligen

- Zoeken

Heilige Alexius van Edessa - 17 juli

Heilige Alexius

(† 412)
Bedelmonnik
Patroon van bedelaars en bedelmonniken, pelgrims, reizigers en portiers

De heilige Alexius van Edessa (Alexis) was de enige zoon van een Romeins patriciër die tevens christen was. Hoewel de jonge man zijn leven aan God wou toewijden, regelden zijn ouders een huwelijk voor hem. Zijn bruid stemde in met Alexius' roeping en liet hem gaan.

Hij ontvluchtte de woning van zijn ouders vermomd als bedelaar en vertrok op pelgrimstocht naar Syrië, waar hij zich vestigde in Edessa.

In een Syrische kerk aanschouwde hij een visioen van de Heilige Maagd Maria die hem een 'Man van God' noemde.

Het gerucht van zijn heiligheid bleef echter niet lang onontdekt en Alexius zag zich spoedig genoodzaakt om naar Rome terug te keren. Bij zijn terugkeer herkenden zijn ouders hem niet meer; zij benaderden hem echter welwillend en gaven hem onderdak.

Zeventien jaar lang leefde Alexius als dienaar in hun huis. Hij woonde in het trappenhuis waar hij, als hij niet aan het werk was, bad en catechismus onderwees aan de allerkleinsten.

Op het tijdstip van zijn dood riep een onzichtbare stem hem tot zich bij zijn naam: 'Man van God'.

Na zijn overlijden vonden zijn familieleden een brief op zijn lichaam waarin zijn ware identiteit onthuld werd, vergezeld van een verklaring waarin stond dat Alexius een leven als bedelmonnik in dienst van God geleid had, precies zoals hij zelf verkozen had.

De heilige Alexius van Edessa wordt aangeroepen tegen aardbevingen, bliksem, onweer, pest en besmettelijke ziekten; en in het bijzonder door de stervenden.

Afbeelding: de ontdekking van de heilige Alexius door Georges de La Tour, ca. 1649.

Weerspreuken

Op Sint-Alexis,
het hooi geoogst is

Als het op Alexius regent,
zijn de oogst en de vruchten gezegend

Schenkt met hemelnat Sint-Alexius ons verdriet,
de boer verlaat zijn huis tot Sint-Anna niet;
Doch laat hij de zon aan het firmament lachen,
slecht weder men tot Sint-Lydia kan verwachten