Heiligen

- Zoeken

Heilige Elisabeth van Hongarije - 17 november

Heilige Elisabeth van Hongarije

(° 1207 - † 1231)
Landgravin van Thüringen
Patrones van de Derde Orde van Franciscus

De heilige Elisabeth (Erzsébet) werd op 7 juli 1207 geboren als dochter van de koning van Hongarije, Andreas II, en zijn gemalin Gertrudis. Haar vader regelt op zeer jonge leeftijd een huwelijk voor haar met Ludwig, de zoon van de landgraaf van Thüringen.

Op vierjarige leeftijd werd Elisabeth naar het Thüringse hof in Duitsland gestuurd. Ruim tien jaar later trouwde zij inderdaad met Ludwig IV van Thüringen en schonk hem drie kinderen. 

Elisabeth leidde aan het hof een leven van gebed, studie en liefdadige werken. Ze koos de priester Conrad van Marburg als haar biechtvader. Ze leefde uiterst sober, droeg eenvoudige kleren en at vaak alleen maar brood en honing. Elisabeth bracht dagelijks een bezoek aan de armen en zieken en schonk haar rijkdom weg. Tijdens de hongersnood van 1225-1226 maakte ze de schatkist vrijwel helemaal leeg om de bevolking van voedsel te kunnen voorzien, wat haar aan het hof steeds minder geliefd maakte.

Haar echtgenoot Ludwig stierf in 1227 op de kruistocht waartoe Conrad van Marburg had opgeroepen. Hij liet Elisabeth met drie kinderen achter aan een hof dat haar steeds meer vijandig bejegende.

Na de dood van haar echtgenoot weigerde Elisabeth een huwelijksaanzoek van diens broer. Daarop nam hij haar kinderen af, beroofde haar van de adelstand en al haar bezittingen, inclusief het kasteel Wartburg. Paus Gregorius IX schonk haar echter een schadeloosstelling in geld en goed en de toelating om op de Marburg te gaan wonen.

In 1229 trad Elisabeth toe tot de Derde orde van Franciscus van Assisi. Tijdens haar verdere leven verzorgde ze zieken en behoeftigen in het Franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bouwen bij de Marburg. Ze stierf er op 17 november van het jaar 1231, slechts 24 jaar oud, uitgeput door een al te strenge boetvaardigheid. Vier jaar later werd zij door dezelfde Paus, Gregorius IX, heilig verklaard.

De heilige Elisabeth van Hongarije wordt gewoonlijk afgebeeld als een prinses met een kroon of in franciscaner habijt. Soms heeft ze munten in haar hand als symbool van haar liefdadigheidswerk, of een kan, een mand met brood, fruit of vis. Soms draagt ze een mand of een schort vol rozen.

Ze is de beschermheilige van de Derde Orde van Franciscus. Daarnaast is ze ook de patrones van weduwen; van zieken en ziekenhuizen; van liefdadigheidswerken, liefdadigheidsinstellingen, bedelaars, armen en behoeftigen en van de bakkers omdat ze vaak wordt afgebeeld terwijl ze brood aan de armen geeft.

Het begijnhof van Kortrijk is naar haar vernoemd.

Afbeelding: 'The Charity of Saint Elizabeth of Hungary' door Edmund Blair Leighton, 1895.

Weerspreuk

Met Sint-Betje korten de dagen
nog zoveel als het eetmaal van een monnik.

Sint-Elisabeth doet verstaan
hoe de winter zal vergaan.

Sint-Elisabeth komt ons vertellen
hoe we het in de winter gaan stellen.