Heiligen

- Zoeken

Heilige Ignatius van Antiochië - 17 oktober

Heilige Ignatius van Antiochië

(° ca. 35 - † 107)
Apostolische Vader, martelaar

De heilige Ignatius werd beschouwd als een leerling van de heilige apostel Johannes. Hij zou door Johannes zelf tot bisschop gewijd zijn en legde zo de fundamenten van de nog jonge kerk. Vandaar zijn bijnamen: 'Steunpilaar van de kerk' en 'Theophoros', wat 'godsdrager' betekent.

Ignatius stond een mystieke vorm van het christendom voor; het doel van ieder christen was volgens hem de eenwording met God; alle heil werd verworven door het ontwaken van God in de gelovige zelf. Andersgelovigen werd door Ignatius echter vaak betiteld als dolle honden of dieren in mensengestalte en hij meende dat christenen geen contact met hen moesten zoeken.
 
Hij was ook de eerste christelijke auteur die de maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria aantoonde; hij wendde ook voor het eerst de term 'katholiek' (wat 'algemeen', 'universeel' betekent) aan i.v.m. de Kerk en installeerde de bisschoppelijke autoriteit. Ignatius was zelf de derde bisschop van Antiochië (Syrië) en trad hiermee in de voetsporen van de heilige apostel Petrus en zijn opvolger Evodius. Hij wordt tot de Apostolische Vaders gerekend.

Ignatius stierf de marteldood onder keizer Trajanus (98-117). Hij werd als bisschop op leeftijd in een vele maanden durende tocht naar Rome weggevoerd. Tijdens deze laatste reis van zijn leven schreef Ignatius zijn 'Zeven Heilige Brieven', documenten van vitaal belang want daterend uit de tijd van de nog jonge Kerk. 

De eerste vier brieven werden in Smyrna (het huidige Izmir in Turkije) geschreven en waren gericht aan verschillende christenen in de plaatselijke gevangenis en aan enkele geloofsgemeenschappen elders. In Troas (de huidige ruïnes bij Dalyan) schreef Ignatius drie verdere brieven. 

Uit alle brieven sprak troost en wijsheid, steeds weer uitte Ignatius het verlangen naar zijn op handen zijnde martelaarsschap. Hij hoopte dat hij - net als Christus in de eucharistie - vermalen zou worden, maar dan tussen de kaken van de wilde dieren. Zo gebeurde het ook, hij stierf de marteldood in het amphitheater van Flavianus, het latere Colosseum, verscheurd door leeuwen.

De heilige Ignatius was één van de eerste heiligen van wie het gebeente werd bewaard in een schrijn. Een deel van zijn relieken werd naar Antiochië teruggebracht, een ander deel bevindt zich ter verering in de San-Clementekerk in Rome.
 
De voorspraak van de heilige Ignatius wordt ingeroepen tegen hoofduitslag en keelpijn.

Afbeelding: 'Ignatius van Antiochië in strijd met de leeuwen' (vermoedelijk) door Cesare Fracanzano, 17de eeuw.

Weerspreuk

Brengt oktober veel vorst en wind,
zo zijn januari en februari zeer mild