Heiligen

- Zoeken

Sint-Petrus Stoel - 18 januari

Sint-Petrus Stoel

Op Sint-Petrus' Stoel wordt de instelling van het pausambt gevierd. In het jaar 42 ondernam Simon Petrus een zendingsreis naar Rome en vestigde zich er als paus. Petrus werd de eerste bisschop van Rome en de eerste paus. Hij was de eerste die dit ambt - of deze 'stoel' - bekleedde.

De heilige Petrus is één van de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn 'openbare' leven ter zijde hebben gestaan. Hij trad vaak als woordvoerder van de andere apostelen op.  

Petrus overleed omstreeks het jaar 65, zijn pontificaat duurde ongeveer 23 jaar.

Paus Paulus IV bepaalde dat de instelling van het pausambt op 18 januari plechtig gevierd zou worden.

Zie ook de herdenking van de heilige Petrus Stoel in Antiochië.

Afbeelding: 'Jezus schenkt Petrus de sleutels' door Petrus Paulus Rubens, 1612.

Weerspreuk

Sint-Petrus Stoeltje koud,
wordt veertien dagen oud.