Heiligen

- Zoeken

Heilige Frederik van Utrecht - 18 juli

Heilige Frederik van Utrecht

(° 780 - † 838)
Bisschop, martelaar

De heilige Frederik van Utrecht werd omstreeks 780 geboren in Friesland als telg van de Friese adel. Reeds in zijn jeugd leidde hij een boetvaardig leven en werd priester.

Hij was werkzaam in Friesland als missionaris en werd in 828 bisschop van Utrecht. Tijdens zijn ambtsperiode bestreed hij ketterijen en trachtte heidense gewoonten uit te bannen.

Frederik had duidelijk kritiek op het huwelijk van keizer Ludwig de Vrome met Judith, die als losbandig bekend stond. Hiermee haalde hij zich echter de haat van de keizerin op de hals.

Zij beraamde een complot tegen hem; op haar bevel werd Frederik op 18 juli 838 in Utrecht tijdens het bijwonen van de Heilige Mis door twee mannen met zwaarden voor het altaar om het leven gebracht. Hij werd begraven in de Sint Salvatorkerk in Utrecht.

De heilige Frederik van Utrecht wordt o.a. aangeroepen tegen doofheid.

Afbeelding: gravure van de heilige Frederik van Utrecht door Frederik Bloemaert, ca. 1630.

Weerspreuken

Komen de hondsdagen met veel regen,
dan gaan we slechte tijden tegen

Zijn de hondsdagen hel en klaar,
verwacht dan maar een vruchtbaar jaar

Omstreeks 18 juli begonnen de hondsdagen, de warmste periode van het jaar, die duurt tot 18 augustus.
Vroeger gebeurde het vaak dat honden tijdens die warme dagen door hondsdolheid werden getroffen.

Later ontdekte men dat dit verschijnsel niets te maken had met de stand van sterren en planeten, maar gewoon veroorzaakt werd door het feit dat honden niet voldoende beschutting vonden tegen de warme zonnestralen en vaak ook niet over voldoende zuiver drinkwater beschikten.