Heiligen

- Zoeken

Heilige Leontius van Tripoli - 18 juni

Heilige Leontius van Tripoli

(† 135)
Martelaar
Patroon van Syrië

De heilige Leontius was vermoedelijk van Griekse afkomst en werd geboren in Yelada. Hij was een groot en rijzig man, sterk in de strijd. Tijdens het bewind van keizer Vespasianus, was hij een Romeinse militaire bevelhebber in de regio van Tripoli (Libië).

Keizerlijk gouverneur Hadrianus was echter een fel christenvervolger en stuurde een militair detachement naar Tripoli om Leontius te arresteren.

Intussen werd commandant Hypatius onderweg ziek en kreeg hoge koorts waardoor het hele regiment het tempo moest vertragen. Aan hem verscheen op een nacht een engel van de Heer die aan Hypatius zei: "Als je wilt genezen, moeten jij en je soldaten drie keer roepen: 'O God van Leontius, help mij'. Hypatius vertelde dit aan zijn metgezellen en samen riepen zij de woorden die de engel aan Hypatius had gezegd. Hypatius was meteen genezen. 

Allen waren verbaasd door dit wonder, in het bijzonder ene Theodolus. Hij ging samen met Hypatius het regiment vooruit om Leontius te vinden. Deze ontving hen hoffelijk en bood hen een drankje aan. 

Na hun onderhoud met Leontius, ontstak ook in de harten van Hypatius en Theodolus de liefde voor de Heer. Een lichtende wolk daalde over hun hoofden neer en de Heilige Geest zelf doopte hen 'In de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest', zoals de heilige Leontius sprak.

Toen keizer Hadrianus vernam dat ook Hypatius en Theodolus zich bekeerd hadden tot het christendom, beval hij genadeloos hun executie. Zij werden onderworpen aan de meest wrede martelingen, maar volhardden in hun geloof. Temidden van hun verschrikkelijk lijden, leek een engel van de Heer hen te troosten en te bemoedigen.

Allen stierven omstreeks 135 in Tripoli de marteldood door onthoofding met een bijl. Een zekere Notarius was getuige van het lijden van Leontius en zijn gezellen, en schreef alles op wat hij zag. Hij plaatste de tabletten in het graf van de martelaar.

Afbeelding: de heilige Leontius, Hypatius en Theodolus, icoon.

Weerspreuk

Regen op Sint-Leontiusdag,
dertig dagen duren mag.