Heiligen

- Zoeken

Heilige Cyrillus van Jeruzalem - 18 maart

Heilige Cyrillus van Jeruzalem

(° 315 - † 386)
Kerkvader, Kerkleraar

De heilige Cyrillus werd in 315 geboren in Jeruzalem en christelijk opgevoed. Hij genoot een uitstekende scholing, vooral op het gebied van religie.

Hij werd tot priester gewijd door de heilige bisschop Maximus en mocht al gauw catechismus onderwijzen aan kandidaten die zich voorbereidden op het doopsel. De instructies van Cyrillus worden overigens tot op heden gebruikt als bronducumenten i.v.m. de eerste leerstellingen van de Kerk. 

Na het overlijden van Maximus werd Cyrillus in 348 hij bisschop van Jeruzalem. Hij werd tot driemaal toe verbannen door de arianen, meestal omwille van drogredenen. Na een ballingschap van ongeveer elf jaar werd hij in zijn functie hersteld door keizer Theodosius.

Cyrillus woonde het Concilie van Seleucia bij in 359 en het Concilie van Constantinopel in 381, waar het arianisme definitief de kop ingedrukt werd. 

De heilige Cyrillus van Jeruzalem overleed vijf jaar later en wordt in het Oosterse christendom vereerd als Kerkvader. Paus Leo XIII riep hem in 1883 uit tot Kerkleraar.

Afbeelding: de heilige Cyrillus van Jeruzalem, gravure door Francesco Bartolozzi, 19de eeuw.

Weerspreuk

Een droge maart en een natte april,
vult de schuur naar boerkes wil.