Heiligen

- Zoeken

Heilige Lucas - 18 oktober

Heilige Lucas

( † ca. 80)
Apostel - evangelist
Patroon van dokters, drukkers en schilders

De heilige apostel Lucas werd vermoedelijk geboren in Antiochië (Antakya in het huidige Turkije) waar hij later het beroep van arts uitoefende. Hij was ongelovig en er is niets bekend over zijn bekering tot het christendom, wel is geweten dat hij zich in Troas (de huidige ruïnes bij Dalyan) aansloot bij de heilige apostel Paulus en hem begeleidde op enkele van zijn reizen naar Rome. Paulus vermeldde hem alleszins drie keer in zijn brieven.

Er wordt aangenomen dat Lucas - naast de heilige Kleopas - de tweede Emmaüsganger was. Zij kregen toen ze op weg naar huis waren gezelschap kreeg van de Verrezen Heer en wisten aanvankelijk niet dat Hij het was. Enkel het evangelie volgens Lucas vermeldt overigens dit verhaal.  

Lucas is de schrijver van het gelijknamige (derde) evangelie en auteur van de geschiedenis van de apostelen. Het evangelie volgens Lucas was aanvankelijk bestemd voor het onderricht van niet-christenen en beoogde vooral om het universele belang van Jezus voor de gehele wereld aan te tonen. 

Onvermijdelijk bereikte zijn verkondiging van het evangelie het toenmalige machtcentrum van de wereld - Rome - waar hij volgens de overlevering de marteldood stierf door kruisiging aan een olijfboom.

De heilige Hiëronymus berichtte echter dat Lucas na een lang leven vredevol overleed in Bithynië (Turkije) op 84-jarige leeftijd. Andere bronnen vermeldden Achaia in Griekenland. 

Lucas zou een bijzondere devotie voor Maria gekoesterd hebben; hij wordt vaak afgebeeld terwijl hij de beeltenis van de Heilige Maagd schildert.

De relieken van de heilige apostel Lucas werden in ca. 356 overgebracht naar de Apostelkerk van Constantinopel, het huidige Istanbul. Er bevinden zich echter ook relieken in Padua (Noord-Italië) en het hoofd van de heilige Lucas bevindt zich tegenwoordig in het Russisch-orthodoxe Panteleimonklooster op de berg Athos in Griekenland.

Afbeelding: 'de heilige Lucas met een schilderij van de Maagd' door Guercino, 1652-1653.

Weerspreuken

Sint-Lucas is de portier van de winter.

Op 18 oktober vinden we allerlei adviezen in spreukvorm voor de boeren:

Wie met Lucas rogge zaait,
het jaar daarop met genoegen maait.

Sint-Lucas wil het eerste koren
op het stoppelveld zien in de voren.

Dit was reeds het resultaat van het winterkoren dat de boer eerder op de maand zaaide.

Is het met Sint-Lucas naar behoren,
dan ligt er veel koren in de voren.