Heiligen

- Zoeken

Heilige Bonifatius van Brussel - 19 februari

Heilige Bonifatius van Brussel

(° 5 juni 1180 - † 19 februari 1265)
Bisschop

De heilige Bonifatius van Brussel (ook van Lausanne of van Ter Kameren) werd in 1180 geboren in de welstellende Brusselse familie Clutinc en genoot zijn opleiding bij de cisterciënzerinnen van het nabijgelegen Ter Kameren (La Cambre). Na zijn studie werd hij kanunnik en later deken van de Sint-Goedelekerk in Brussel. Vanaf 1222 onderwees hij o.a. dogma in Parijs en Keulen.

In 1230 werd hij bisschop van het Zwitserse Lausanne, een functie die hij negen jaar lang zou bekleden. Nadat hij keizer Frederik II en de plaatselijke geestelijkheid publiekelijk had beschuldigd van corruptie, werd hij verdreven uit zijn bisdom en werd er een aanslag op zijn leven gepleegd.

Bonifatius trok zich vervolgens terug als kapelaan in de eerder genoemde abdij van Ter Kameren waar hij verbleef tot aan zijn dood in 1265. 

In 1702 werd Bonifatius van Brussel heilig verklaard. Hij wordt afgebeeld als bisschop met een boek met daarop de Heilige Maagd Maria met Kind. Dit verwijst naar een visioen dat hij zou hebben gehad op zijn ziekbed, waarin Maria aan hem verscheen en het kindje Jezus bij zijn zijde legde. De heilige Bonifatius stierf met de Bijbel in zijn hand. Hij wordt vooral aangeroepen tegen koorts.

Afbeelding: de heilige Bonifatius, auteur onbekend. Afbeelding vermoedelijk afkomstig uit een middeleeuws getijdenboek.

Weerspreuk

Sint-Bonifaas breekt het ijs.

Eind februari zag je nog geen ijs,
maar ter helft van meert
reed men over de Schelde met kar en peerd.