Heiligen

- Zoeken

Heilige Macarius de Oudere - 19 januari

Heilige Macarius de Oudere

(° 300 - † 391)
Woestijnvader, kluizenaar

De heilige Macarius werd geboren in Opper-Egypte omstreeks het jaar 300. Vóór hij zijn toevlucht zocht tot de ascese, voorzag hij in zijn levensonderhoud door het smokkelen van salpeter in de omgeving van Nitria, een bezigheid die hem leerde hoe men moet reizen en overleven in de woestijn.

Zijn ouders dwongen hem op een bepaald moment om te trouwen, wat zeer tegen de wil van Macarius was. Hij veinsde een ziekte en verzocht zijn ouders of hij zich in de woestijn mocht terug trekken om weer op krachten te komen. Bij zijn terugkomst ontdekte Macarius dat zijn echtgenote overleden was, en kort daarop overleden ook zijn ouders. Macarius besliste toen om aan het wereldse leven te verzaken en verdeelde vervolgens al zijn geld en goederen onder de armen en behoeftigen. Bij het zien van zoveel deugdzaamheid bracht de bevolking Macarius bij de bisschop van Ashmoun die hem tot priester wijdde.
  
Enige tijd later beweerde een zwangere vrouw dat Macarius haar had onteerd. Macarius ondernam geen enkele poging om zichzelf te verdedigen en aanvaardde deze laster in stilzwijgen. Toen de bevalling nakende was, zorgden de weeën van de vrouw echter voor ondraaglijke pijnen en slaagde zij er pas in om te bevallen nadat zij Macarius' onschuld had toegegeven. De ouders van de vrouw kwamen de heilige man om vergiffenis smeken maar Macarius had zich toen al teruggetrokken in de woestijn van Nitria.

Nadat hij drie jaar lang in de woestijn rondgezworven had, zocht Macarius de heilige Antonius de Grote op en werd zijn discipel. Macarius spendeerde vele jaren in het gezelschap van de heilige Antonius en het was op zijn advies dat hij zich in 360 naar de Sketische woestijn begaf en er een klooster - Abu Makar - stichtte.

De heilige Macarius de Oudere was de geestelijke vader van méér dan vierduizend monniken van verschillende nationaliteiten. Vanaf zijn stichting in de vierde eeuw tot op heden, werd het klooster ononderbroken bewoond door monniken. Verscheidene heiligen en Woestijnvaders waren monnik in het klooster van de heilige Macarius, zoals o.a. ook de heilige Macarius van Alexandrië

Vanwege zijn wijsheid en grote graad van onthechting, kreeg Makarius de bijnaam 'het Licht van de Woestijn'. Hij overleed in 391 in Abu Makar, in de Sketische woestijn.

Afbeelding: de heilige Macarius de Oudere met een cherubijn, icoon vervaardigd vóór de 19de eeuw.

Weerspreuk

Kat op de stoel,
reken dan op natte boel.