Heiligen

- Zoeken

Heilige Arsenius - 19 juli

Heilige Arsenius

(° 350 - † 449)
Heremiet

De heilige Arsenius werd in het jaar 350  in Rome geboren als telg van een Romeins-christelijke familie van senatoren. 

Na het overlijden van zijn ouders trad zijn zuster Afrositty toe tot een gemeenschap van maagden. Hijzelf gaf al hun bezittingen aan de armen en leidde voortaan een leven van ascese.  

Paus Damasus I wijdde Arsenius tot deken en beval hem aan als leraar bij keizer Theodosius de Grote. Arsenius trok naar Constantinopel en onderwees de zonen van de keizer elf jaar lang. Al die tijd voelde hij echter het verlangen om aan de wereld te verzaken.  

Omstreeks 395 liet hij zijn werk in de steek om samen te gaan leven met monniken in Alexandrië. Na het overlijden van de keizer trok hij zich terug in de wildernis van de Egyptische Sketis-woestijn.

De heilige Macarius de Grote vertrouwde Arsenius toe aan de heilige Johannes de Korte. Arsenius werd diens leerling en werd herhaaldelijk door hem op de proef gesteld.

In 434 verliet hij noodgedwongen de Sketis vanwege de herhaaldelijke overvallen op de plaatselijke kloosters en hermitages door Libische stammen. Hij week uit naar Troë, nabij Memphis, en verbleef ook enige tijd op het eiland Canopus.

Gedurende de volgende vijftien jaar van zijn leven zwierf Arsenius door de woestijn alvorens terug te keren naar Troë waar hij omstreeks 449 overleed op honderdjarige leeftijd.  

Arsenius was vooral bekend omwille van zijn strengheid. Naar het einde van zijn leven toe leefde hij in volledige afzondering als heremiet.

Afbeelding: gravure van abba Arsenius de Grote van Sketis door Boetius Adams Bolswert, 1612.

Weerspreuk

Op Sint-Arseniusdag,
je het graan droog opbergen mag