Heiligen

- Zoeken

Heilige Jozef van Nazareth - 19 maart

Heilige Jozef van Nazareth

(† eerste eeuw)
Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
Voedstervader van Jezus
Patroon van België

De heilige Jozef is een heilige die altijd op de achtergrond is gebleven. Hij is nederig en eenvoudig en toch is hij één van de weinige heiligen op wie iedereen vertrouwt en tot wie iedereen bidt. In alle kerken bevindt zich wel een beeltenis van de heilige Jozef.

Jozef was een vrome man uit het joodse geslacht van koning David. Hij was verloofd met de zwangere Maria, maar het was niet zijn kind dat ze droeg. Dit schrikte Jozef toch wel af. Op een nacht verscheen er echter een engel van God aan het bed van Jozef. De engel zei Jozef dat hij geen angst moest hebben om Maria tot vrouw te nemen want dit was de wil van God. Wat zij in haar schoot ontvangen had was immers afkomstig van de Heilige Geest.

De engel openbaarde aan Jozef dat Maria het leven zou schenken aan een zoon die zij Jezus moesten noemen en dat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden.

Jozef deed wat er van hem verwacht werd. Hij werd de 'voedstervader' van Jezus. In de evangelieën komt hij alleen voor in de kindertijd van Jezus. Hij was vermoedelijk reeds overleden toen Jezus aan zijn publieke optreden begon.

De verering van de heilige Jozef heeft zich rond de negende eeuw verbreid en kwam in de vijftiende eeuw in de liturgie terecht.

De heilige Jozef is de beschermer van het gezin en hij wordt aangeroepen voor het bekomen van een goed huwelijk. Hij wordt o.m. ook vereerd als de patroon van een goede dood, omdat hij - zo wordt algemeen aangenomen - in de armen van Jezus en Maria gestorven is.

Hij is de patroon van België en daarnaast ook nog de patroonheilige van de timmerlieden en schaliedekkers.

Afbeelding: de heilige Jozef met het Kind Jezus door Guido Reni, ca. 1635.

Weerspreuk

De grote was te drogen hangen op Sint-Jozefdag,
't is altijd schoon weer.

Sint-Jozef sta ons bij,
of de winter en gan niet voorbij.

Hoe er een geschikte echtgenoot werd gevonden voor Maria verhaalt de volgende legende:

Alle huwbare mannen uit het geslacht van David werden verzocht hun staf naar de tempel te brengen. Voorts werd er op een teken van God gewacht. En het was op Jozefs staf dat er één enkele lelie begon te bloeien.

Zodoende huwde Jozef Maria. Zij hadden echter geen seksuele omgang met elkaar en tot op heden noemt men zo'n verbintenis 'een Sint-Jozefshuwelijk'.