Heiligen

- Zoeken

Heilige Mechtildis van Helfta - 19 november

Heilige Mechtildis van Helfta

(° 1241 - † 1299)
Kloosterlinge, begijn, mystica
Patrones tegen blindheid

De heilige Mechtildis (of Mechtild) van Helfta (ook genaamd van Hackeborn) was een telg uit het adellijke Thüringse geslacht Hackeborn. Op zevenjarige leeftijd werd zij naar het klooster van Rodersdorf gebracht en in 1258 vervoegde zij haar zuster Gertrudis van Hackeborn in het cisterciënzerinnenklooster van Helfta, waar deze laatste abdis was. Mechtildis werd directrice van de kloosterschool en, omdat ze kunstzinnig aanlegd was, koorleidster.

Belangrijker nog was Mechtildis' mystieke begaafdheid. Zij koesterde een grote persoonlijke devotie voor het Heilig Hart van Jezus. Aanvankelijk hield Mechtildis haar mystieke ervaringen geheim tot ze ongeveer vijftig was. Vanaf dan werden haar openbaringen door haar medezusters en onder supervisie van Gertrudis op schrift gesteld. Zo bevat het 'Liber specialis gratiae' (Boek van de bijzonder genade) bijvoorbeeld haar visioenen betreffende de bruidsmystiek.

Zuster Mechtildis was bijzonder ascetisch ingesteld en hield er een haast spartaanse levenswijze op na. Om zich met het lijden van Jezus te vereenzelvigen legde Mechtildis haar bed vol met glasscherven en wentelde zich erin, tot ze in het bloed baadde. Zij verrichte verder nog wonderbare genezingen en gaf o.a. een blinde medezuster het zicht terug.

De heilige Mechtildis stierf op 58-jarige leeftijd, getekend door een aanhoudend en intens lijden.

De heilige Mechtildis van Helfta wordt aangeroepen tegen blindheid. Zij wordt vaak afgebeeld met haar zuster Gertrudis voor een kruisbeeld of met de Heer die haar Zijn hart geeft. Andere afbeeldingswijzen zijn: met de Heer tronend op haar hart; met engelen die haar bij haar dood de laatste sacramenten geven; met een boek waarop een duif zit of een blinde kloosterzuster genezend.

Afbeelding: wandschildering van de heilige Mechtildis van Helfta door Schraudolph Jr, 1863. Mechtildis is uiterst rechts afgebeeld, met het hart in de hand.

Weerspreuk

Donder in november
laat een goed jaar verhopen