Heiligen

- Zoeken

Heilige Franciscus a Paola - 2 april

Heilige Franciscus van Paola

(° 1416 - † 1508)
Ordestichter

De heilige Franciscus werd omstreeks 1416 geboren in Paola, een kleine stad in Calabrië. Zijn ouders waren zeer arm en bleven lang kinderloos. Tenslotte richtten zij een smeekbede tot God om een zoon en na enige tijd werd hun zoon geboren. Ze noemden hem Franciscus, naar hun beschermheilige.

Op 13-jarige leeftijd bracht zijn vader hem naar het klooster van de franciscanen nabij San Marco. Hij leerde er lezen en schrijven en legde er de grondslag voor het sobere leven dat hij voor de rest van zijn dagen zou leiden.

Na een pelgrimstocht naar Assisi en Rome vestigde hij zich bij zijn terugkomst in Paola in een uitholling in een rots boven de zee. Later voegden zich nog 2 andere godsvruchtige mannen bij hem. In 1436 bouwden buren voor hen 3 cellen en een kapel. Dit wordt beschouwd als de stichting van zijn religieuze orde, de kluizenaars van de heilige Franciscus.

Ruim 17 jaar later was het aantal volgelingen van Franciscus enorm toegenomen en er werd voor hen, op dezelfde plaats, een klooster gebouwd.

De heilige Franciscus van Paola maakte boetvaardigheid, liefdadigheid en nederigheid tot de kern van zijn leer. Hij verplichtte zijn volgelingen om een voortdurende vastentijd aan te houden en gelastte hen om voor altijd af te zien van wit vlees, melkproducten en eieren. Naast deze drie kernwaarden legde hij hen nog een vierde gelofte op: om de waarde die hij toekende aan de nederigheid nog meer te benadrukken als basis van alle deugden, gaf hij hen de naam miniemen of 'minimi fratres', de allerminste broeders, waarmee hij wilde aantonen dat ze de minsten waren in Gods huis.

De aartsbisschop van Cosenza gaf in 1471 zijn goedkeuring aan de orde, paus Sixtus IV bevestigde dit drie jaar later met een pauselijke bul.

In 1482 gelastte Paus Sixtus IV de heilige Franciscus van Paola om koning Lodewijk XI van Frankrijk bij de staan aan zijn ziekbed. Franciscus had eerder geweigerd om op het verzoek van de koning om hem te redden van een vroegtijdige dood in te gaan, maar vertrok toch op aandringen van de paus. Door zijn gebeden bracht hij een ommekeer in het hart van koning Lodewijk, die zeer angstig was om te sterven, teweeg. Koning Lodewijk XI overleed op 30 augustus 1483 in Plessis, in de armen van de heilige Franciscus van Paola. Hij had vrede gevonden en berustte in zijn lot.

Karel VIII, zoon en opvolger van Lodewijk XI, was de heilige Franciscus zeer erkentelijk voor de dienst die hij aan zijn vader bewezen had. Hij zorgde voor de uitbreiding van de orde door overal kloosters voor hen te bouwen.

De heilige Franciscus bracht de laatste drie maanden van zijn leven door in zijn cel in Plessis en ontzegde zichzelf alle communicatie met de buitenwereld, zodat niets zijn gedachten van de eeuwigheid kon afleiden.

Hij kreeg koorts op Palmzondag van 1506 en stierf op 2 april 1508, op de leeftijd van 91 jaar. In 1519 werd hij heilig verklaard.

Afbeelding: heilige Franciscus a Paola door Jusepe de Ribera, ca. 1640.

Heilige Maria van Egypte

Heilige Maria van Egypte

(° 344 - † 430)
Kluizenares, Woestijnmoeder

De heilige Maria van Egypte werd geboren in Alexandrië (Egypte). Vanaf haar twaalfde leefde zij zeventien jaar lang in zonde als actrice en courtisane.

Op een dag besloot zij aan een bedevaart naar het Heilig Kruis in Jeruzalem deel te nemen. Omdat zij de veerdienst naar de stad niet kon betalen, bood zij aan verschillende mannen haar diensten aan. Daarna trachtte zij drie maal de Heilige Grafkerk in Jeruzalem te betreden maar werd telkens door een onzichtbare macht tegengehouden. Een innerlijke stem zei haar dat zij door haar zondige levenshouding het Kruis niet mocht aanschouwen. 

Aan de wand van de kerk zag zij een icoon van haar naamgenote, de Heilige Maagd Maria, en bad haar om genade. Plots kwam Maria van Egypte tot inkeer en liet haar zondige leven voor wat het was. 

Op aanwijzing van de Heilige Maagd trok Maria zich terug in een grot in de woestijn. Daar bracht zij 47 jaar door in eenzaamheid en boetedoening zonder nog één levende ziel te zien. Zij werd geplaagd door allerlei demonen maar doorstond deze beproevingen door onophoudelijk tot de Heilige Maagd Maria te bidden.

Omstreeks 430 ontdekte de monnik Zosimus, een heilig man, haar onderkomen en was zeer onder de indruk van haar wijsheid en spiritueel inzicht. Hij bezocht haar opnieuw, het volgende jaar met Pasen, om haar de communie te brengen maar trof haar lichaam levensloos aan. 

Zosimus begroef Maria en keerde terug naar zijn klooster in Jordanië. Hij vertelde zijn medebroeders het levensverhaal van Maria van Egypte en van daaruit verspreidde haar verhaal zich.

De heilige Maria van Egypte is de patrones van de boetelingen en berouwvollen.

Afbeelding: Maria van Egypte door Jusepe de Ribera, 1641.

Weerspreuk

Aan aprilse regen,
is de boer veel gelegen.