Heiligen

- Zoeken

Heilige Macarius van Alexandrië - 2 januari

Heilige Macarius van Alexandrië

(° ca. 295 - † ca. 395)
Kluizenaar, woestijnvader
Patroon van de banketbakkers, koks en patissiers

De heilige Macarius - bijgenaamd 'de Jongere' of 'de Stedeling', om een onderscheid te maken met de heilige Macarius de Grote (of 'de Oudere') - was afkomstig uit Alexandrië, destijds een bloeiende Egyptische metropool en havenstad. Hij was vermoedelijk een handelaar en werd op zijn dertigste priester. Macarius koos ervoor om in de strengste ascese te leven, en at volgens de overlevering zeven jaar lang enkel rauwkost. Nadien zag hij zelfs daarvan af en nuttigde gedurende drie jaar dagelijks slechts 125 gr. brood, wat water en olie. De heilige Antonius de Grote zag in hem een deugdzaam man en nam hem aan als zijn leerling.

Macarius trok later de Sketische woestijn in waar hij als priester en abt voor de kluizenaarsnederzettingen fungeerde. Ook hier week hij niet af van de strenge ascese en onderhield hij een intens en vurig gebedsleven. Hij was een voorbeeld voor vele monniken en werkte de hele dag zonder onderbreking, zelfs niet om te eten. Overdag trotseerde hij de verzengde zon, 's nachts verstijfde hij van de kou. Nadat hij per ongeluk een mug had gedood, legde hij zichzelf de straf op om zes maanden in een moeras door te brengen. Wanneer hij na zes maanden bij zijn broeders in de woestijn terugkwam, was hij zo erg toegetakeld door de talloze muggensteken dat zij meenden dat hij aan de ziekte elefantisis leed en herkenden ze Macarius enkel nog aan zijn stem.

De vastentijd van veertig dagen bracht Macarius door in het donker van zijn raamloze cel. Net als de andere woestijnvaders werd hij geplaagd door de verzoekingen van duivels en demonen; om hieraan te ontkomen, sleepte hij 's nachts heen en weer met een loodzware mand gevuld met woestijnzand. Hij streed onafgebroken tegen de slaap omdat Jezus had gezegd:

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

(Mt. 24, 42-44).

Na twintig jaar moest hij echter zijn gevecht opgeven, de waanzin nabij.

Vele wonderen werden aan hem toegeschreven. Wanneer een hyena met haar kop tegen de deur van Macarius' cel stootte en haar blinde jong voor zijn voeten liet vallen, tilde hij het diertje op, spuugde het in de ogen en sprak een gebed uit. Het moederdier nam dankbaar haar jong mee en bracht de heilige de volgende dag de vacht van een groot schaap, zodat hij zich hiermee kon kleden. Verder genas hij o.a. een onthoofde priester, een krankzinnig meisje en in het bijzonder de vele bezetenen die zich bij hem aandienden.

De heilige Macarius stierf rond het jaar 395, hij was toen ongeveer honderd jaar oud. Zijn graf bevindt zich in het Abu Makar klooster (het klooster van Macarius de Grote) in de Sketiswoestijn (Egypte). De heilige Macarius was een dierenvriend en wordt daarom vaak afgebeeld met dieren om zich heen en gekleed in een schapenvacht.

Hij is de patroonheilige van de banketbakkers, koks en patissiers.

Afbeelding: de heilige Macarius van Alexandrië, icoon.

Weerspreuk

Zoals het weer op Sint-Makaar,
zo wordt september duf of klaar.