Heiligen

- Zoeken

Heilige Engelbewaarders - 2 oktober

Engelbewaarder

Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Engelbewaarders.

Aan ieder van ons is namelijk, vanaf onze prilste jeugd tot aan onze dood, een engelbewaarder toevertrouwd die ons beschermt en vergezelt op ons pad. De overtuiging dat God een geest zendt om op elk individu te letten, was een algemeen geloof in de Oudgriekse filosofie, en ook Plato vermeldde het in zijn dialoog Phaedo. 

Dit geloof is gebaseerd op een aantal passages uit de Bijbel: het boek Henoch 100, 5 vermeldt dat de goeden beschermengelen hebben en in het boek Tobit helpt de engel Rafaël de jonge Tobit bij een moeilijke opdracht. Ook in Matteüs 18, 10 en Handelingen der apostelen 12, 15 komen engelen ter sprake.

Engelen worden meestal afgebeeld als geslachtloze, gevleugelde figuren. Naast het beschermen en begeleiden van een bepaalde persoon fungeren zij ook als boodschappers tussen hemel en aarde.

Afbeelding: 'Sint-Franciscus ondersteund door een engel' door Orazio Lomi de Gentileschi, ca. 1607.

Weerspreuk

Die van Leuven kermis keren,
brengen de winter onder hun kleren.