Heiligen

- Zoeken

Heilige Margareta van Antiochië - 20 juli

Heilige Margareta van Antiochië

(† 305)
Maagd, martelares
Noodhelpster

Het levensverhaal van de heilige Margareta van Antiochië (of Marina) behoort tot de z.g. apocriefen. Volgens de overlevering werd zij geboren in Pisidia, Antiochië als de dochter van een plaatselijke heidense priester.

Haar moeder stierf toen zij nog jong was en Margareta werd opgevoed door een christelijke vrouw. Mede door haar invloed bekeerde zij zich ook tot het christendom en wenste haar leven en maagdelijkheid aan God op te dragen.

Margareta's vader was woedend toen hij vernam dat zijn dochter christen geworden was en hij onterfde haar prompt. Zij werd echter geadopteerd door de vrouw die haar opvoedde.

Toen Margareta aan het werk was als herderin werd zij op een dag opgemerkt door een Romeins prefect die haar trachtte te verleiden. Toen Margareta niet wilde ingaan op zijn avances, klaagde hij haar bij de plaatselijke autoriteiten aan omdat zij christen was.

Ook nadat zij verschenen was voor de rechtbank weigerde de Heilige Margareta haar christelijke geloof af te zweren en werd ter dood veroordeeld.

Men trachtte haar te verbranden en levend te koken maar Margareta bleef telkens ongedeerd door de kracht van haar gebeden. Uiteindelijk stierf zij de marteldood door onthoofding.

Het levensverhaal van Margareta was zowel in het Oosten als het Westen immens populair in de Middeleeuwen en is in hoge mate onderhevig aan mythevorming. Er is slechts met zekerheid geweten dat zij ooit geleefd heeft en de marteldood stierf in 305.

De heilige Margareta van Antiochië was één van de heiligen die tot de Heilige Jeanne d'Arc sprak. Zij is de beschermheilige in geval van zwangerschap, bevalling en weeën en is tevens één van de veertien Noodhelpers.

Afbeelding: boekverluchting van Margaretha en de Draak door Jean Bourdichon in 'Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne, 1503-1508.

Weerspreuken

Als de eerste peer komt te Sint-Margriet,
dan men overal de oogst beginnen ziet

De regen van Sint-Margriet,
duurt nog veertien dagen
en geeft slecht hooi
en niets dan vlagen