Heiligen

- Zoeken

Heilige Johannes van Nepomuk - Heilige Wulfram van Sens - 20 maart

Heilige Johannes van Nepomuk

H. Johannes van Nepomuk
(° ca. 1345 - † 1393)
Martelaar

De heilige Johannes van Nepomuk werd omstreeks 1345 geboren in Nepomuk (Bohemen). Hij was hofprediker van koning Wenceslaus IV en biechtvader van koningin Johanna van Beieren.

De koning verdacht zijn gemalin van ontrouw en gelastte de heilige Johannes de biechtgeheimen van koningin Johanna te onthullen. Omdat hij dit weigerde werd hij, in 1393, op bevel van de koning in de rivier de Vtlava (Moldau) geworpen waar hij de verdrinkingsdood stierf.

De heilige Johannes van Nepomuk wordt meestal afgebeeld in een soutane en draagt soms een palmtak en vijf sterren. Hij wordt aangeroepen tegen de gevaren van rivieren en zeeën, bij droogte en tegen laster. Hij is de patroonheilige van zeevaarders, kanunniken, slachtoffers van laster, functionarissen aan het hoofd van de diocesane curie, de goede naam en bruggen.

Afbeelding: 'De heilige Johannes van Nepomuk hoort de biecht van de koningin van Bohemen' door Giuseppe Maria Crespi, 1743.

Heilige Wulfram van Sens

Heilige Wulfram van Sens
(° ca. 640 - † 20 maart 703)
Aartsbisschop van Sens

De heilige Wulfram (Wulframnus, of in het Frans: Vulfran of Vulphran) werd omstreeks 640 geboren in Milly-la-Fôret (Frankrijk) als zoon van een ridder aan het hof van de Frankische koning. Hij was zeer vroom en werd opgeleid aan het hof van Clovis II, koning van Neustrië en Bourgondië, waar hij vele jaren verbleef als lid van de hofclerus. 

Rond 688 uitte hij de wens om monnik te worden en schonk al zijn bezittingen aan de abdij van Fontenelle. Rond 693 werd Wulfram benoemd tot 28ste aartsbisschop van Sens.

In 700 verplaatste hij zijn bisschopszetel naar Fontenelle en missioneerde samen met de heilige Willibrordus in Friesland. Volgens de overlevering doopte hij er vele Friezen, waaronder de zoon van de Friese koning Radboud, en bestreed er met succes het heidense gebruik van de kinderoffers.

Op latere leeftijd gaf hij zijn bisschopsambt op en keerde als eenvoudige monnik terug naar Fontenelle. Hij overleed ongeveer drie jaar later op 20 maart in Fontenelle, het huidige Saint-Wandrille in Frankrijk.
    
Op 31 mei 772 werden Wulframs relieken verzameld. Een deel daarvan werd in 1027 aan de collegiale kerk van St-Vulfran in Abbéville overgedragen.

De heilige Wulfram is de patroonheilige die aangeroepen wordt tegen de gevaren op zee.

Afbeelding: beeld van de heilige Wulfram in de gelijknamige kerk in Grantham, Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk).

Weerspreuk

Op Sint-Jonas
komen dikwijls sjaal en vuur en pas.

Hoor je de koekoek op 20 maart,
doof dan maar gauw de haard.