Heiligen

- Zoeken

Eerbiedwaardige Pater Adolphe Petit - 20 mei

Eerbiedwaardige Pater Adolphe Petit

(° 1822 - † 1914)
Jezuïet

Adolphe (of Adolf) Petit werd op 22 mei 1822 in Gent geboren als zoon van arme ouders. Zijn moeder stierf reeds toen hij nog erg jong was en zodoende ontwikkelde hij een grote toewijding voor de Moeder Gods.

In 1842 trad Adolphe in bij de Paters Jezuïeten en in 1855 werd hij tot priester gewijd. Hij stichtte een retraitehuis in Drongen en gebruikte zijn talenten voornamelijk voor het geven van retraites. Al gauw ontstond er een kring van mensen om hem heen die hij met raad en daad bijstond. Ook armen en noodlijdenden waren bij hem steeds welkom.

Adolphe Petit werd gekenmerkt als iemand van een buitengewone eenvoud en een standvastig geloof. In 1886 stond hij aan de wieg van één van de vroegste instellingen van palliatieve zorgen. 

Op 20 mei 1914 overleed pater Adolphe Petit in de Oude Abdij in Drongen. Na zijn dood kwam er een devotiebeweging op gang en werd hij uitgeroepen tot 'Dienaar Gods'. Zijn lichaam werd plechtig overgebracht naar de Sint-Jozefskapel op de gronden van de Oude Abdij in Drongen, in aanwezigheid van de toenmalige bisschop van Gent en de zeer talrijk opgekomen gelovigen.

Met de jaren is deze devotie echter stilgevallen en in 1992 werd het zaligverklaringsproces helaas definitief gestopt.

Afbeelding: foto van de Eerbiedwaardige pater Adolphe Petit, begin van de 20ste eeuw.

Weerspreuk

Als de eiken in mei gaan bloeien,
zal alles volop gaan groeien.