Heiligen

- Zoeken

Heilige Autbodus van Laon - 20 november

(† 690)
Geloofsbode, missionaris
Apostel van Henegouwen

Heilige Autbodus van Laon

De heilige Autbodus (Autbode of Othbodus) was een Ierse (of mogelijk Schotse) missionaris die, medio de zevende eeuw, met de heilige Follianus (Foillan) en de heilige Ultanus naar België kwam om het christelijke geloof te verkondigden. Hij evangeliseerde Henegouwen en trok verder naar het Franse Artois en Picardië. In een document afkomstig van het Bisdom van Soissons wordt Autbodus genoemd als niet-pauselijke biechtvader.

Op latere leeftijd trok Autbodus zich terug als heremiet in de omgeving van Laon waar hij omstreeks het jaar 690 overleed. Op de plaats van zijn graf zou later het dorp Saint-Gobain ontstaan, waarvan hij niet toevallig de patroonheilige is.

De heilige Autbodus wordt nog steeds vereerd in het dorp Wancourt nabij Arras (Frankrijk) waar de parochiekerk zijn naam draagt (Saint Aubode). Zijn relieken worden bewaard in Thierache, meerbepaald in de kerk van Saint Aubeu. Saint Aubeu is eveneens de naam van een stadje in Dover, waar Autbodus - volgens de overlevering - ook een poosje gewoond zou hebben.

Afbeelding: de heilige Autbodus van Laon, auteur onbekend.

Weerspreuk

Noordenwind bij volle maan,
kondigt een lange en strenge winter aan