Heiligen

- Zoeken

Heilige Wendelinus - 20 oktober

Heilige Wendelinus

(° ca. 555 - ca. † 617)
Patroon van boeren en herders

Volgens de overlevering was de heilige Wendelinus een Schotse koningszoon. Zijn vader ergerde zich aan zijn hang naar het religieuze leven en gebood hem schapen te hoeden. Wendelinus gaf vervolgens al zijn bezittingen en aanspraken op zijn titel als troonopvolger op en vertrok als pelgrim naar Rome. 

Op 20-jarige leeftijd reisde hij samen met zes metgezellen naar Rome waar hij de zegen van de paus kreeg. Hij ontmoette er ook een groep leken die samenleefden in kloosterverband. Op de terugreis van Rome hield hij halt in Trier (Duitsland) en vestigde zich daar als kluizenaar. Om in zijn levensonderhoud te voorzien hoedde hij vee voor een edelman. De rest van de tijd bracht hij door in gebed.

Op een dag haalde Wendelinus zich de woede van zijn heer op de hals omdat die een bepaald dier uit de kudde wilde. Wendelinus had zich met zijn kudde echter zo ver van het domein verwijderd dat dat niet meteen mogelijk bleek. Zijn meester keerde boos naar huis terug; daar aangekomen bleek Wendelinus hem op mirakuleuze wijze al op te wachten.
 
De edelman bad Wendelinus om vergiffenis en schonk hem een cel in het naburige klooster van Tholey. De monniken van dit klooster verkozen Wendelinus al spoedig tot opvolger van hun inmiddels overleden abt.

Toen Wendelinus zelf stierf begroeven de monniken hem. De volgende ochtend vonden zij echter het dode lichaam van Wendelinus naast zijn graf en zagen hierin een teken dat hij elders wilde begraven worden. Zij legden Wendelinus in een door ossen getrokken kar en lieten de dieren zelf hun weg vinden. Waar de ossenkar uiteindelijk bleef stilstaan werd hij begraven. Deze plaats draagt sindsdien de naam Sankt-Wendel. 

De heilige Wendelinus wordt vooral vereerd in het gebied van Saar, Moezel en Rijn. Hij is de patroon van boeren en herders en hij wordt vooral aangeroepen i.v.m. het vee.

Afbeelding: 'Der Heilige Wendelin' door Martin Schaffner, ca. 1520

Weerspreuk

Warme oktoberdagen,
koude februarivlagen.