Heiligen

- Zoeken

Heilige Eusebia van Saint-Cyr - 20 september

Heilige Eusebia van Saint-Cyr

(† 731)
Abdis, martelares

De heilige Eusebia was een benedictijnse abdis van een klooster in Marseille (Frankrijk). Men kan niet met zekerheid zeggen of Eusebia in de achtste eeuw geleefd heeft. Vermoedelijk was dit reeds eerder, in de zesde of zevende eeuw.

Op haar epitaaf (grafsteen) staat te lezen dat zij op 29 oktober samen met 40 van haar medezusters werd afgeslacht door de Saracenen in Saint-Cyr. Dit gebeurde tijdens de islaminvasie van West-Europa. Andere bronnen plaatsen deze gebeurtenis in het jaar 838. Vast staat echter dat het benedictinessenklooster nooit meer heropgebouwd werd.

De graftombe van de heilige Eusebia bevindt zich in de kerk van de heilige Victor in Marseille. Haar grafsteen dateert uit de zesde eeuw en vermeldt de volgende inscriptie:

'Hier rust de heilige Eusebia, abdis en dienares van God, in vrede. Tot haar veertiende levensjaar leefde zij in de wereld, en wanneer zij door God uitverkoren werd, diende zij Hem vijftig jaar lang in het klooster in Saint-Cyr. Zij verliet dit leven op de dag vóór 30 oktober, in het zesde jaar van de bijeenroeping.'

Afbeelding: graftombe van de heilige Eusebia in de kerk van de heilige Victor (Marseille).

Weerspreuk

Sint-Eusebia schoon en klaar,
geeft voorwaar een zonnig voorjaar.

Als de 'r' is in de maand,
is 't weer niet altijd meer meegaand.