Heiligen

- Zoeken

Heilige Anselmus - 21 april

Heilige Anselmus

(° 1033 - † 1109)
Bisschop, Kerkleraar

De heilige Anselmus werd in 1033 in Aosta (Italië) geboren. Hij wilde niets liever dan intreden bij de benedictijnen maar omdat zijn vader zich daar hevig tegen verzette, vluchtte hij naar het klooster van Bec in Normandië (Frankrijk).

Hij volgde in 1089 Lanfranc van Bec op als aartsbisschop van Canterbury en werd er zo de tweede Normandische aartsbisschop. In zijn pogingen om de macht van de Engelse koning met de rechten van de Kerk te verzoenen, legde hij altijd een grote naastenliefde en wijsheid aan de dag.

Anselmus was een groot theoloog die ook belangrijke filosofische teksten heeft geschreven. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de scholastiek. Hij overleed in Canterbury in 1109. Paus Alexander VI verklaarde Anselmus in 1494 heilig en in 1720 werd hij tot Kerkleraar uitgeroepen.

De heilige Anselmus wordt afgebeeld als bisschop of abt, meestal met een boek en soms met een schip, vanwege zijn talloze overzeese reizen.

Afbeelding: Ontmoeting van Anselmus van Canterbury met gravin Matilda, in aanwezigheid van paus Urbanus II door Romanelli, ca. 1640.

Weerspreuken

Sint-Anselmus mag gedogen
dat het weer wordt omgebogen,
maar is het goed, het blijve goed,
want anders wacht ons tegenspoed.

"Als Sint-Anselmus u aanhoort,
krijgt ge een kieken voor een oort"

Een 'oort' is één vierde van een stuiver. Deze weerspreuk betekent dus zoveel als: als het vandaag mooi weer is dan zullen de kuikens niet veel duurder worden dan de eieren waaruit ze gekomen zijn. Ook de braad- en soepkippen worden goedkoper.

Heilige Wolbodo

Heilige Wolbodo

(° ca. 950 - † 21 april 1021)
Bisschop van Luik
Patroon van de studenten

De heilige Wolbodo (Volbodo of Walbodo) was een telg uit een Vlaams adellijk geslacht. Hij werd aan de domschool van Utrecht aangenomen als leerling en klom er rond 1012 op tot hoofd van de domschool. Hij bleef ook na zijn benoeming tot proost van het domkapittel actief als leraar. Uit deze periode stammen zijn betrekkingen met het keizerlijk hof. 

Na de succesvolle onderhandelingen die Wolbodo voerde in een conflict tussen de opstandige graaf Dirk III en de bisschop van Luik werd hij door Heinrich II tot keizerlijk hofkapelaan benoemd. 

In 1018 werd Wolbodo benoemd tot bisschop van Luik. Hij verwierf grote populariteit wegens zijn liefde voor de armen. Wolbodo deinsde er niet voor terug om kerkschatten te verzilveren en het geld aan de behoeftigen te besteden. De vrome keizer Heinrich II stemde hiermee in en zou Wolbodo gezegd hebben: 'Je had je geschenken in geen betere schatkist kunnen opbergen'.

Ook in zijn stervensuur bleef Wolbodo gebeden opzeggen 'totdat zijn tong dienst weigerde'. Na zijn dood werd Wolbodo als een heilige vereerd. Hij is de patroon van de studenten.

Afbeelding: Wolbodo brengt kerkschatten naar de armen door Rob de Echte, ongedateerd.

Weerspreuk

Een dorre, droge april,
is niet der boeren wil
Aan een april met regen,
is den boere meer gelegen.