Heiligen

- Zoeken

Heilige Agnes van Rome - 21 januari

Heilige Agnes van Rome

(† 304)
Martelares
Patrones van de maagden, kinderen en hoveniers

Er zijn weinig historische gegevens over de heilige Agnes voorhanden. Agnes was een dochter uit een voorname Romeinse familie. Reeds als kind voelde zij zich geroepen om Christus te volgen. In het Rome van de derde eeuw konden christenen hun geloof echter niet openlijk belijden.

Op haar twaalfde of dertiende levensjaar wees zij een jongeling af die met haar wilde trouwen. De door haar afgewezen geliefde liet Agnes voor de rechtbank brengen vanwege haar toewijding aan Christus.

De legende wil dat ze in een bordeel geplaatst werd, maar haar naaktheid werd bedekt door haar snel groeiende hoofdhaar. Daarna werd Agnes in het vuur geworpen, dat evenwel terstond uitdoofde door haar gebed. Agnes bleef haar rechters en folteraars trotseren en betrad in opgewekte stemming het schavot waarop zij zou sterven. Men doorboorde tenslotte haar keel met een zwaard.

Acht dagen lang zag men een rij maagden bij Agnes' graf, waaronder zijzelf met een wit lammetje in de armen. De heilige Agnes wordt gewoonlijk met een lam afgebeeld, vermoedelijk vanwege de gelijkenis van haar naam 'Agnes' met het Latijnse woord voor 'lam', namelijk 'agnus'.

Zij is de patrones van de kuisheid en de hoveniers; dit laatste omdat een ommuurde tuin een symbool van maagdelijkheid is. Haar reliekschrijn bevindt zich in de Sant' Agnese fuori le mura aan de Via Nomentana in Rome.

Afbeelding: de heilige Agnes door Jusepe de Ribera, 1641.

Weerspreuk

Als Agnes en Vincentius komen,
begint men het winters weer te schromen.

In Vlaanderen wordt het naamfeest van Sint-Agnes 'Nietendag' (Sint-Agniet) genoemd, een dag waarop jonge mannen een geschenkje geven aan hun geliefde.