Heiligen

- Zoeken

Heilige Martinus van Haspengouw - 21 juni

Heilige Martinus van Haspengouw

(† ca. 350)
Bisschop van Tongeren
Apostel van Haspengouw

De heilige Martinus van Haspengouw was de zevende bisschop van Tongeren; hij bestuurde de bisdommen van Tongeren, Trier en Keulen van 267 tot 276. In die periode bekeerde hij vele ongelovigen en werd de 'apostel van Haspengouw' genoemd.

Een plaatselijke legende vertelt het volgende over hem: Martinus preekte op een dag het evangelie in een dorpje, Horion genaamd. De mensen waren echter niet geïnteresseerd en reageerden zelfs vijandig. Ze gooiden schoenen en allerlei huisraad naar het hoofd van Martinus. Deze trok zich ontmoedigd in het woud terug en rustte er uit op een steen. God wilde de bedroefde apostel troosten en verzachtte de steen waarop hij uitrustte.

Nog lang daarna droeg de steen in kwestie de voetafdrukken van de heilige. In de volksmond ging men de steen 'de voetstap van Sint-Martinus' (Pas-Saint-Martin in Grâce-Hollogne) noemen en kreeg men ontzag voor de heilige man. Wat later werd er boven het rotsblok een kapel opgericht. 

De relieken van de heilige Martinus van Haspengouw bevinden zich tegenwoordig in de Sint-Servaaskerk van Maastricht. Zijn verering is het populairst in het bisdom van Luik.

Weerspreuken

Zoals de wind op 21 juni staat,
zo hij heel de zomer waait.

Dagen korten, nachten lengen. Op 21 juni vieren we de kortste nacht en langste dag.
De zomer is op zijn hoogtepunt, vandaar de benaming 'midzomer'. Eens de zon over dat hoogtepunt heen is, neemt de zonnekracht af.

Ooit was 21 juni de naamdag van Sint-Barnabas:

Le jour qui est le plus long de tout l'ête,
est celui ou on fête Barnabé.

Het volksbijgeloof wil dat een droom gedroomd tijdens de kortste nacht van het jaar een bijzondere betekenis had en men trachtte die droom dus goed te onthouden.