Heiligen

- Zoeken

Heilige Benedictus van Nursia - 21 maart

Heilige Benedictus van Nursia

(° 480 - † 547)
Ordestichter, abt
Vader van het kloosterleven

De heilige Benedictus (letterlijk: 'de gezegende') werd omstreeks 480 geboren in Nursia, in de Sabijnse heuvels. Zijn ouders waren afkomstig uit de Romeinse adel en stuurden hem naar Rome om rechtswetenschap te studeren.

Benedictus verafschuwde het ontaarde leven in Rome en ontvluchtte de rumoerige stad. In de bergen ging hij op zoek naar eenzaamheid.

De monnik Romanus nam hem op in zijn hut en zij brachten drie jaar door in volstrekte eenzaamheid. Rondtrekkende herders hielden Benedictus, gehuld in een vreemd uitziende vacht, voor een wild dier.

Na een ontmoeting met een priester tijdens het paasfeest trad Benedictus opnieuw meer in de openbaarheid en werd een raadgever en geestelijk leidsman voor allen die hem opzochten.

Hij werd abt van het Vicovaroklooster maar was zo streng dat de monniken hem zelfs probeerden te vergiftigen. Toen Benedictus echter de gifbeker die hem was voorgezet zegende, brak deze. Vandaar dat hij veelal wordt afgebeeld met een beker in de hand waaruit een slang tevoorschijn komt.

Vervolgens stichtte hij zijn eigen gemeenschap op de Monte Cassino.

De 'Regel van Benedictus', de opsomming van zijn leefregels, legde de grondslag voor het kloosterleven dat zich nadien wijd verspreidde en ook nu nog een grote invloed uitoefent. De monniken moesten zich toeleggen op 'ora, lege et labora', bidden, lezen en werken, en op de 'lectio divina', het mediterend lezen van de Bijbel en de Kerkvaders.

De heilige Benedictus van Nursia wordt algemeen beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk. De heilige Scholastica was zijn tweelingzuster.

Door de hervorming van de kalender is de feestdag van de heilige Benedictus van Nursia verplaatst naar 11 juli.

Afbeelding: de heilige Benedictus van Nursia, auteur onbekend. Schilderij in de hoofdgang van Mount Angel Abbey in St. Benedict, Oregon (Verenigde Staten).

Weerspreuk

Met zuidenwind op Sint-Benooi,
valt het jaar in een goeie plooi.