Heiligen

- Zoeken

Heilige Constantijn de Grote - 21 mei

Heilige Constantijn de Grote

(° 280 - † 337)
Keizer

Constantijn de Grote was de zoon van Constantius Chlorus en Helena. Hij werd geboren omstreeks 280 en opgevoed aan het hof van Diocletianus. Toen zijn vader in 306 overleed, werd Constantijn door de plaatselijke legioenen uitgeroepen tot keizer. Hij versloeg zijn voornaamste rivalen bij de slag bij de Milvianus Brug in 312.

Volgens de overlevering zou hij sindsdien de banier van Christus - een paars vaandel met de Latijnse woorden 'In Hoc Signo' (In dit teken (zult gij overwinnen) - gevoerd hebben. 

Constantijn deelde de heerschappij over het keizerrijk met Licinius Licinianus. Onder Constantijns bewind werd het christendom een vrije religie. 

Hij was de invloedrijkste persoon van zijn tijd en overschaduwde velen, inclusief paus Sylvester I. Het was Constantijn die het Concilie van Nicea voorzat; hij stichtte eveneens de naar hem genoemde christelijke stad Constantinopel en riep haar uit tot de nieuwe hoofdstad van zijn rijk.

Hoewel Constantijn de Grote pas gedoopt werd op zijn sterfbed, voerde hij bij leven een evangelisatie programma door voor het gehele Romeinse Rijk. In de Westerse Kerk werd hij toebedacht met de eretitel 'de Grote', vanwege zijn grote bijdrage aan het christendom. 

In het Oosterse christendom wordt Constantijn de 'Dertiende Apostel' genoemd. In de Byzantijnse liturgische kalender zijn zowel Constantijn als zijn moeder Helena opgenomen als heiligen en worden zij als dusdanig vereerd.

Zie ook: Kruisvinding, en Kruisverheffing.

Afbeelding: 'Keizer Constantijn de Grote krijgt op het slagveld een visioen' door Jan Luyken, 1701.

Weerspreuk

Wie nu zijn bonen zaait,
voelt zich later niet bekaaid.