Heiligen

- Zoeken

Heilige Apostel Matteüs - 21 september

Apostel Matteüs

Apostel - evangelist
Patroon van Salerno

De heilige Matteüs was een van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Hij wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs. Door de evangelisten Marcus en Lucas wordt hij 'Levi' genoemd.

Matteüs was tollenaar in Kafarnaüm. Hij inde als Jood belastingen voor de Romeinse bezetter en was daardoor niet geliefd bij de plaatselijke bevolking. Toch laat Jezus zijn keuze op hem vallen. Wanneer Hij hem aan het tolhuis passeert, zegt Hij tegen hem: 'Kom, volg mij.'  Matteüs stond op, liet alles in de steek en volgde Jezus.

Hij schreef zijn evangelie in de tweede helft van de eerste eeuw, vermoedelijk in Syrië, waar hij onder de plaatselijke bevolking predikte. Volgens apocriefe bronnen zou hij na Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om er het evangelie te verkondigen. Matteüs werd daar voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard.

De heilige Matteüs wordt afgebeeld terwijl hij onder inspiratie van een engel zijn evangelie neerschrijft. Zijn attributen zijn het boek en de hellebaard, het werktuig van zijn marteldood.

De heilige Matteüs is de patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno. Hij wordt aangeroepen tegen drankzucht.

Afbeelding: 'de evangelist Matteüs en de engel' door Guido Reni, ca. 1635–1640.

Weerspreuk

Sint-Matteüs helder en klaar,
geeft goede wijn volgend jaar.