Heiligen

- Zoeken

Heilige Opportuna van Montreuil - 22 april

Heilige Opportuna van Montreuil

(† 770)
Abdis

De heilige Opportuna werd geboren op het kasteel van Exmes in Argentan, Normandië (Frankrijk). Zij was de zuster van de heilige Chrodegang (Godegrand), bisschop van Sées; de heilige Lanthilda was haar nicht. 

Zij trad toe tot de zusters benedictinessen en ontving de sluier uit de handen van haar broer. Later werd zij abdis van het klooster nabij Almenêches.

Volgens de overlevering stal een boer een ezel van haar klooster en weigerde zijn misdaad te bekennen. Opportuna legde het voorval in de handen van God en vertrouwde op Zijn voorzienigheid. De volgende dag was het veld van de boer bezaaid met zout. Prompt schonk hij niet alleen de ezel maar ook het veld terug aan de kloosterlingen. 

Zij overleed op 22 april 770 na een kort ziekbed, overmand door verdriet vanwege de plotselinge dood van haar geliefde broer, die brutaal vermoord werd toen hij haar een bezoek wilde brengen. De moord op haar broer werd beraamd door een machtige bisschop aan wie hij het bestuur van zijn bisdom, tijdens zijn zeven jaar lange afwezigheid en verblijf in Rome, had toevertrouwd. Hoewel Opportuna de dood van haar broer had voorzien in een profetisch visioen, was ze machteloos om tussenbeide te komen; daarna begroef ze Chrodegang in haar eigen klooster. 

Haar relieken werden in 1009 overgebracht naar de priorij van Moussy, en vervolgens naar Senlis. Een deel van haar kaaksbeen berust in de priorij van Sint-Chrodegang van Metz in Isle-Adam. Een ander deel van haar relieken bevindt zich in Almenêches.

Afbeelding: oudste afbeelding van de heilige Opportuna in de abdij van Lessay (Normandië), 13de eeuw. Kalksteenreliëf afkomstig van de voormalige parochiekerk van Sint-Opportuna, op wiens grondgebied in 1056 de abdij van Lessay werd gesticht.

Weerspreuk

Regen op Sint-Opportuine,
geeft kersen noch pruimen.